Wybierz kategorię:
Sortowanie listy: Typ listy:
Arkusz 4.3 MB03 Szkic nr 3. Wyładowanie 2 Korpusu w rejonie Taranto. 1946 400 dpi (2015-07-11) details
Arkusz 4.3 MB03 Szkic nr 3. Wyładowanie 2 Korpusu w rejonie Taranto. 1946 400 dpi (2015-07-11) details
Arkusz 8.9 MB05 Szkic nr 5. Ugrupowanie bojowe oddziałów własnych i nieprzyjaciela w dniu 29 lutego 1944 na odcinku rz. Sangro. 1946 400 dpi (2015-07-11) details
Arkusz 11.3 MB07 Szkic nr 7. Szkic mapowy terenu walk nad rz. Sangro. 1946 400 dpi (2015-07-11) details
Arkusz 8.1 MB09 Rozmieszczenie jednostek służb 2 polskiego korpusu Szkic nr 9. w dniu 21 marca 1944 1946 400 dpi (2015-07-11) details
Arkusz 8.6 MB09 Rozmieszczenie jednostek służb 2 polskiego korpusu Szkic nr 9. w dniu 21 marca 1944 1946 400 dpi (2015-07-11) details
Arkusz 9.9 MB12 Szkic nr 12 Bitwa o Monte Cassino. Rekonstrukcja umocnień niemieckich na linii "Hitlera" i "Gustawa"; wykonano w lecie 1944 przez "Komisję Studiów" 1946 400 dpi (2015-07-11) details
Arkusz 11.1 MB12 Szkic nr 12 Bitwa o Monte Cassino. Rekonstrukcja umocnień niemieckich na linii "Hitlera" i "Gustawa"; wykonano w lecie 1944 przez "Komisję Studiów" 1946 400 dpi (2015-07-11) details
Arkusz 15.0 MB13 Szkic nr 13. Bitwa o Monte Cassino. Plan natarcia. 1946 400 dpi (2015-07-11) details
Arkusz 15.4 MB14 Szkic nr 14. Bitwa o Monte Cassino. Plan ogni artylerii. 1946 400 dpi (2015-07-11) details
Arkusz 3.7 MB14 Szkic nr 14. Bitwa o Monte Cassino. Plan ogni artylerii. 1946 400 dpi (2015-07-11) details
Arkusz 7.9 MB14 Szkic nr 14. Bitwa o Monte Cassino. Plan ogni artylerii. 1946 400 dpi (2015-07-11) details
Arkusz 10.5 MB19 Szkic nr 19. Szkic mapowy obszaru bitwy o Monte Cassino. Położenie 2 polskiego korpusu oraz ogólne ugrupowanie tyłów w dniu 11 maja 1944. 1946 400 dpi (2015-07-11) details
Arkusz 11.0 MB23 Szkic nr 23. Szkic mapowy obszaru bitwy o Monte Cassino. Rozmieszczenie jednostek sł. zdrowia z dnia 15 V 1944. 1946 400 dpi (2015-07-11) details
Arkusz 14.0 MB26 Szkic nr 26. Bitwa o monte Cassino. Natarcie w nocy 11/12 maja i dnia 12 maja 1944. 1946 400 dpi (2015-07-11) details
Arkusz 14.3 MB27 Szkic nr 27. Bitwa o Monte Cassino. Natarcie w dniu 17 maja 1944. 1946 400 dpi (2015-07-11) details
Arkusz 13.8 MB28 Szkic nr 29\8. Bitwa o Piedimonte 20-22 maja 1944. 1946 400 dpi (2015-07-11) details
Arkusz 7.7 MB29 Szkic mapowy terenu walk w Apeninach Środkowych (luty - maj 1944); Szkic nr ... Położenie na froncie włoskim w dniu 11 maja 1944. 1946 400 dpi (2015-07-11) details
Arkusz 10.1 MB30 Szkic nr ... Położenie ogólne na froncie włoskim dnia 2 września 1944 godz. 23:00. 1946 400 dpi (2015-07-11) details
Arkusz 8.9 MB31 Szkic nr ... Położenie 2 Pol. Korpusu dnia 8 sierpnia 1944 oraz plan natarcia na grzbiet Monterado - Scapezzano 1946 400 dpi (2015-07-11) details
Arkusz 15.2 MB32 Italia 1:25 000. Wydanie specjalne Cassino-Piedimonte. 1946 400 dpi (2015-07-11) details
Arkusz 11.1 MB33 Szkic nr .... Przebieg II bitwy ankońskiej (17-19 VII 1944). 1946 400 dpi (2015-07-11) details
Arkusz 11.2 MB34 Szkic. Pierwsza bitwa o Ankonę (2-9 lipca 1944). 1946 400 dpi (2015-07-11) details
Arkusz 13.0 MB35 Szkic nr ... Ugrupowanie i plan działania art. 3 i 5 Dyw. w dniu 17 lipca 1944 na kier. Monte della Crescia. 1946 400 dpi (2015-07-11) details
Arkusz 11.1 MB36 Położenie 2 Pol. Korpusu i wiadomości o nplu w dniu 23 VII 1944 o godz. 07:00. 1946 400 dpi (2015-07-11) details
Arkusz 10.6 MB36 Szkic nr... Położenie 2 Pol. Korp. i wiadomości o nieprzyjacielu dnia 16 lipca 1944 wieczorem. 1946 400 dpi (2015-07-11) details
Arkusz 10.3 MB37 Szkic nr ... Położenie ogólne na froncie włoskim dnia 23 lipca 1944 godz. 07:00. 1946 400 dpi (2015-07-11) details
Arkusz 11.8 MB38 Szkic nr ... Położenie 2 Pol. Korpusu i wiadomości i nieprzyjacielu w dniu 29 VI 44. 1946 400 dpi (2015-07-11) details
Arkusz 11.6 MB39 Szkic nr ... Położenie 2 Korp. 17 VIII 1944 i plan natarcia nad rzeką Metauro. 1946 400 dpi (2015-07-11) details
Arkusz 11.1 MB40 Szkic nr ... Ugrupowanie i plan ogni art. w działaniu 2 Pol. Korpusu nad rz. Metauro. a) natarcie na S. Constanzo - il Visinato Scapezzano - Mondolfo w dniu 19 VIII 44; b) natarcie na grzbiet della Forche - M. Glove - wzg. 202 w dniu 26 VIII 44. 1946 400 dpi (2015-07-11) details
Arkusz 11.0 MB41 Szkic nr ... Położenie 2 Korp. świtem 26 VIII 1944 i plan natarcia na pozycje "Gotów" 1946 400 dpi (2015-07-11) details
Arkusz 8.0 MB42 Szkic nr ... Położenie ogólne na froncie włoskim w dniu 15 czerwca 1944. 1946 400 dpi (2015-07-11) details
Arkusz 12.6 MB43 Szkic nr ... Położenie własne i wiadomości o nieprzyjacielu według stanu z 14 października 1944. 1946 400 dpi (2015-07-11) details
Arkusz 5.8 MB44 Szkic. Przebieg działania 5 WBP (17-19 X 1944) na M. Grosso - (faza I) 1946 400 dpi (2015-07-11) details
Arkusz 5.7 MB45 Szkic. Przebieg działania 5 WBP (17-19 X 1944) na M. Grosso - (faza II) 1946 400 dpi (2015-07-11) details
Arkusz 12.5 MB46 Szkic nr ... Położenie własne i wiadomości o nieprzyjacielu według stanu z 23 października 1944. 1946 400 dpi (2015-07-11) details
Arkusz 12.2 MB47 Szkic nr ... Rozmieszczenie jednostek służb 2 Pol. Korpusu wraz z jednostkami pozadywizyjnymi w dniu 26 października 1944. 1946 400 dpi (2015-07-11) details
Arkusz 7.5 MB48 Szkic nr ... Rozmieszczenie jednostek służb wraz z jednostkami pozadywizyjnymi w dniu 26 października 1944. 1946 400 dpi (2015-07-11) details
Arkusz 12.5 MB49 Szkic nr ... Rozmieszczenie jednostek służb 2 Pol. Korpusu wraz z jednostkami pozadywizyjnymi w dniu 15 listopada 1944. 1946 400 dpi (2015-07-11) details
Arkusz 8.6 MB50 Szkic nr ... Położenie własne i wiadomości o nieprzyjacielu na froncie włoskim dnia 30 listopada 1944 r. 1946 400 dpi (2015-07-11) details
Arkusz 12.5 MB51 Szkic nr ... Położenie własne i wiadomości o nieprzyjacielu przed II bitwą o Faenzę według stanu z 30 listopada 1944. 1946 400 dpi (2015-07-11) details
Arkusz 10.6 MB52 Szkic nr .... Linia Gotów (1). 1946 400 dpi (2015-07-11) details
Arkusz 11.0 MB53 Szkic nr .... Linia Gotów (2). 1946 400 dpi (2015-07-11) details
Arkusz 12.6 MB54 Szkic nr .... Mapa terenu Brisighala. Prace spaerskie i drożnie w obronie 5 KDP. 1946 400 dpi (2015-07-11) details
Arkusz 12.3 MB55 Szkic nr .... Mapa terenu Brisighela. Położenie zgrupowania 1 BSK przed działaniem na Montecchio (3 XII 1944) 1946 400 dpi (2015-07-11) details
Arkusz 12.3 MB56 Szkic. Mapa terenu Brisighella. Przebieg działania 1 BSK na M.S. Rinaldo (4 i 5 XII 1944) 1946 400 dpi (2015-07-11) details
Arkusz 12.1 MB57 Szkic nr ... Rozmieszczenie jednostek służb 2 Pol. Korpusu wraz z jednostkami pozadywizyjnymi w dniu 11 grudnia 1944. 1946 400 dpi (2015-07-11) details
Arkusz 11.3 MB58 Szkic nr ... Położenie ogólne własne i npla w dniu 2 I 45. 1946 400 dpi (2015-07-11) details
Arkusz 12.9 MB59 Szkic nr .... Mapa terenu Brisighela. Ugrupowanie obronne 5 KDP. 1946 400 dpi (2015-07-11) details
Arkusz 11.0 MB60 Szkic. Mapa terenu Castel Bolognese. Ognie art. i moźdź.oraz obrona ppanc na odcinku 3 DSK. 1946 400 dpi (2015-07-11) details
Arkusz 12.0 MB61 Szkic. Mapa terenu Castel Bolognese. Ugrupowanie obronne 3 DSK. 1946 400 dpi (2015-07-11) details
Arkusz 14.1 MB62 Szkic nr .... Obrona ppanc odcinka 5 KDP w dniu 12 maja 1945 zorganizowana przez 5 Kres. Pułk Art. PPanc. 1946 400 dpi (2015-07-11) details
Arkusz 10.0 MB63 Szkic nr ... Położenie 8 Armii i wiadomości o nplu w dniu 12 marca 1945, godz. 07:00. 1946 400 dpi (2015-07-11) details
Arkusz 11.0 MB64 Szkic nr ... Rozmieszczenie własnej broni maszynowej i moźdź. oraz położenie npla na odcinku 5 KDP w dniu 12 marca 1945r. 1946 400 dpi (2015-07-11) details
Arkusz 13.5 MB65 Szkic nr ... Ugrupowanie obronne 5 KDP w dniu 12 marcia 1945 r. 1946 400 dpi (2015-07-11) details
Arkusz 9.3 MB66 Szkic nr ... Położenie ogólne i wiadomości o nieprzyjacielu w dniu 8 kwietnia 1945. 1946 400 dpi (2015-07-11) details
Arkusz 13.8 MB67 Szkin. Bój przełamujący 3 DSK nad rz. Senio 11-13 IV 1945 1946 400 dpi (2015-07-11) details
Arkusz 13.2 MB68 Szkic nr ... Ognie przygotowawcze artylerii do natarcia nad rz. Senio (9 IV 1945) 1946 400 dpi (2015-07-11) details
Arkusz 13.7 MB69 Szkic nr ... Rozmieszczenie jednostek służby materiałowej 2 Korpusu 9 IV 1945. 1946 400 dpi (2015-07-11) details
Arkusz 12.9 MB70 Szkic nr ... Ugrupowanie i plan ogni artylerii do natarcia na rz. Senio (9 IV 1945) 1946 400 dpi (2015-07-11) details
Arkusz 13.2 MB71 Szkin. Bój przełamujący 3 DSK nad rz. Senio 9-11 IV 1945 1946 400 dpi (2015-07-11) details
Arkusz 14.7 MB72 Szkic. Działania grupy "RUD" na Castel Bolognese i Imolię 11-14 IV 1945. 1946 400 dpi (2015-07-11) details
Arkusz 14.6 MB73 Szkic nr ... Ugrupowanie i plan ognia artylerii do natarcia na rz. Santerno (12 IV 1945) 1946 400 dpi (2015-07-11) details
Arkusz 13.2 MB74 Szkic. Działania 2 pol. korpusu od rz. Santerno do rz. Sillaro 13-15 IV 1945. 1946 400 dpi (2015-07-11) details
Arkusz 16.5 MB75 Szkic. Działania 2 pol. korpusu od rz. Sillaro do rz. Gaiana 14-18 IV 1945. 1946 400 dpi (2015-07-11) details
Arkusz 14.8 MB76 Szkic. Forsowanie rz. Gaiana 18-20 IV 1945. 1946 400 dpi (2015-07-11) details
Arkusz 15.6 MB77 Szkic nr ... Pościg na Bolonię 18-22 IV 1945. 1946 400 dpi (2015-07-11) details
Arkusz 14.2 MB78 Szkic nr ... Plan ogni obronnych na odcinku 5 KDP. 1946 400 dpi (2015-07-11) details
Arkusz 8.9 MB79 Szkic nr ... Rekonstrukcja planu umocnień niemieckich na rzecze SANTERNO. 1946 400 dpi (2015-07-11) details
Arkusz 12.8 MB80 Szkic nr ... Rozmieszczenie i plan ogni AD 3 i gr art do natarcia na Besdonę. 1946 400 dpi (2015-07-11) details
Arkusz 12.2 MB81 Szkice Sieci Triangulacyjnej Odcinka Apenińskiego S. Piero di Bagno Brisighella od 13 X 1944 do 12 I 1945 r. 1 Oddział Pomiarowy 12 Kompanii Geograficznej. 1946 400 dpi (2015-07-11) details
Arkusz 7.6 MB82 Szkice Sieci Triangulacyjnej odcinka "Cassino" od ... do 1944 r. 1946 400 dpi (2015-07-11) details
Arkusz 4.0 MB83 Szkic Sieci Triangulacyjnej odcinka "rzeka Senio-Bologna" 1946 400 dpi (2015-07-11) details
Arkusz 6.1 MB84 Szkic nr ... Ugrupowanie jednostek służb 2 Korp. przed bitwą o Bolonię. 1946 400 dpi (2015-07-11) details
Arkusz 12.6 MB85 Mapa terenu Brisighella. Ugrupowanie wyjściowe i przebieg natarcia 1 BSK na M. Bezdone. 1946 400 dpi (2015-07-11) details
Arkusz 14.3 MB86 Szkic nr ... Odcinek północny Wiadomości o niemieckiej obronie na rz. Senio i Santerno wedle interpretacji zdjeć lotniczych przed bitwą. 1946 400 dpi (2015-07-11) details
Arkusz 22.0 MBempty 32 Italia 1:25 000. Wydanie specjalne Cassino-Piedimonte (2) 1945 600 dpi (2021-07-26) details