Wybierz kategorię:
Dla tej kategorii nie mamy skorowidza, a tylko listę arkuszy
Sortowanie listy: Typ listy:
Arkusz 23.1 MB01 Mapa nr 1. Map no 1. 300 dpi details
Arkusz 16.4 MB02 Mapa nr 2. Dn. 2.09.1920 rano. Map no 2. On 2 Sept. 1020 in the morning. 300 dpi details
Arkusz 16.3 MB03 Mapa nr 3. Położenie WP i WL dnia 2.09.1920 rano. Map no 3. Situation of Polish Army and Lithuanian Army on 2 Sept. 1920 in the morning. 300 dpi details
Arkusz 15.8 MB04 Mapa nr 4. Położenie dn. 3 września godz. 24. Map no 4. Situation on 3 September at 12 p.m. 300 dpi details
Arkusz 16.2 MB05 Mapa nr 5. Położenie dn. 4 września godz. 21. Map no 5. Situation on 4 September at 9 p.m. 300 dpi details
Arkusz 16.7 MB06 Mapa nr 6. Położenie dn. 5 wrzesnia godz. 12 i godz. 18. Map no 6. Situation on 5 September at noon and at 6 p.m. 300 dpi details
Arkusz 15.4 MB07 Mapa nr 7. Położenie dn. 6 września godz. 22. Map no 7. Situation on 6 September at 10 p.m. 300 dpi details
Arkusz 16.3 MB08 Mapa nr 8. Położenie dn. 10 wrzesnia godz. 24. Map no 8. Situation at 10 September at 12 p.m. 300 dpi details
Arkusz 15.4 MB09 Mapa nr 9. Położenie dn. 13 wrzesnia godz. 6. Map no 9. Situation at 13 September at 6 a.m. 300 dpi details
Arkusz 15.2 MB10 Mapa nr 10. Położenie dn. 21 września godz. 20 Map no 10. Situation on 21 September at 8 p.m. 300 dpi details
Arkusz 7.4 MB11 Mapa nr 11. Sejny 22 IX 1920 godz. 8. Map no 11. Sejny on 22 Sept. 1920 at 8 a.m. 300 dpi details
Arkusz 7.1 MB12 Mapa nr 12. Sejny 22 IX 1920 godz. 13:30. Map no 12. Sejny on 22 Sept. 1920 at 1:30 p.m. 300 dpi details
Arkusz 7.8 MB13 Mapa nr 13. Sejny 22 IX 1920 godz. 15. Map no 13. Sejny on 22 Sept. 1920 at 3 p.m. 300 dpi details
Arkusz 7.3 MB14 Mapa nr 14. Sejny 22 IX 1920 godz. 16:30. Map no 14. Sejny on 22 Sept. 1920 at 4:30 p.m. 300 dpi details
Arkusz 16.6 MB15 Mapa nr 15. Przemarsze i położenie 23 września godz. 24. Map no 15. Marches and situation on 23 September at 12 p.m. 300 dpi details