Wybierz kategorię:
Dla tej kategorii nie mamy skorowidza, a tylko listę arkuszy
Sortowanie listy: Typ listy:
UWAGA, duży plik: 36.4 MBBORDERS Załącznik do umowy z dnia 16 sierpnia 1945 r między Rzecząpospolitą Polską i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o polsko-radzieckiej granicy państwowej (art. 1). An enclosure to the agreement of 16 August 1945 between the Republic of Poland and the Union of Soviet Socialist Republics about the Polish-Soviet state frontier (clause 1). 1947 300 dpi (2013-09-10) details
Arkusz 5.7 MBBORDERS Załącznik do umowy z dnia 16 sierpnia 1945 r między Rzecząpospolitą Polską i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o polsko-radzieckiej granicy państwowej (art. 1). An enclosure to the agreement of 16 August 1945 between the Republic of Poland and the Union of Soviet Socialist Republics about the Polish-Soviet state frontier (clause 1). 1947 150 dpi (2013-09-10) details
UWAGA, duży plik: 37.8 MBPOLAND Rzeczpospolita Polska i kraje ościenne The Republic of Poland and neighbouring countries 1921 300 dpi (2013-06-22) details
Arkusz 19.8 MBPOLAND Rzeczpospolita Polska i kraje ościenne. The Republic of Poland and neighbouring countries. 1921 300 dpi (2013-09-10) details
UWAGA, duży plik: 45.2 MBPOLAND MAPA DROŻNI PŁN-WSCHODNIEJ POLSKI Map of the thoroughfares of north-eastern Poland 1924 400 dpi (2016-03-08) details
zał. do: opracowania pt. „Studja terenu i metoda opisu kraju”.
Załączniki do tego arkusza details
Uwaga! Duży plik! Inż H. Bagiński, “Studja terenu i metoda opisu kraju” (OCR, wersja duża) 1924 600 dpi (2016-03-08) details.png
(odbitka z „Przeglądu Wiedzy Wojskowej", tom I, rok 1924)
Mapa Inż H. Bagiński, „Studja terenu i metoda opisu kraju” (OCR, mały plik) 1924 600 dpi (2016-03-08) details.png
(odbitka z „Przeglądu Wiedzy Wojskowej", tom I, rok 1924)
UWAGA, duży plik: 116.5 MBPOLAND MAPA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I KRAJÓW OŚCIENNYCH 1:750 000 1924 600 dpi (2019-12-30) details
UWAGA, duży plik: 42.8 MBPOLAND MAPA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I KRAJÓW OŚCIENNYCH 1:750 000 (300 dpi) 1924 300 dpi (2019-12-30) details
Arkusz 20.3 MBPOLAND RZECZPOSPOLITA POLSKA. Piąta międzynarodowa wycieczka fitogeograficzna w Polsce, 1928 THE REPUBLIC OF POLAND. The 5th international phytogeographical excursion in Poland, 1928 1928 300 dpi (2014-01-24) details
Arkusz 12.1 MBPOLAND Mapa skarbowa Rzeczypospolitej Polskiej A tax authority map of Poland. 1929 300 dpi (2013-09-10) details
UWAGA, duży plik: 74.5 MBPOLAND Mapa Rzeczypospolitej Polskiej 1:1 000 000; wydanie 1. Map of the Republic of Poland; 1st edition. 1934 300 dpi (2013-09-10) details
UWAGA, duży plik: 95.0 MBPOLAND MAPA SCHEMATYCZNA POLSKI Z GRANICAMI D.O.K i P.K.U. 1935 600 dpi (2016-05-20) details
(Dowództwa Okręgów Korpusowych / Powiatowe Komendy Uzupełnień)
UWAGA, duży plik: 47.9 MBPOLAND Mapa Schematyczna Polski z granicami DOK i RKU, przemysł obronny. (1) An outline map of Poland with borders of military districts (DOK), recruting board areas (RKU), military industry. (1) 1935 300 dpi (2013-09-10) details
Arkusz 22.5 MBPOLAND Mapa Schematyczna Polski z granicami DOK i RKU, przemysł obronny. (2) An outline map of Poland with borders of military districts (DOK), recruting board areas (RKU), military industry. (2) 1935 300 dpi (2013-09-10) details
Arkusz 16.5 MBPOLAND MAPA TERENÓW POWODZI W LIPCU 1934 R. Map of the flood area of 1934 1935 300 dpi (2014-01-24) details
Arkusz 7.7 MBPOLAND Polska północno-wschodnia North-eastern Poland. 1935 300 dpi (2013-09-10) details
UWAGA, duży plik: 41.2 MBPOLAND POLSKA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA North-eastern Poland. 1935 600 dpi (2013-09-10) details
TOM I "Przewodnika po Polsce" Związku Polskich Towarzystw Turystycznych
Arkusz 7.3 MBPOLAND Polska południowo-wschodnia South-eastern Poland 1936 300 dpi (2013-09-10) details
Arkusz 21.3 MBPOLAND Polska południowo-wschodnia South-eastern Poland 1936 300 dpi (2013-09-10) details
Arkusz 17.7 MBPOLAND Polska - Pologne - Poland - Polen Polska - Pologne - Poland - Polen 1939 400 dpi (2013-09-10) details
UWAGA, duży plik: 29.5 MBPOLAND Mapa Polski Map of Poland 1945 300 dpi (2013-09-10) details
Arkusz 11.4 MBPOLAND Rzeczpospolita Polska, mapa administracyjna. The Republic of Poland, an administrative map. 1946 300 dpi (2013-09-10) details
UWAGA, duży plik: 53.7 MBPOLAND MAPA POLSKI (Wydanie drugie (A) warstwobarwne) 1947 600 dpi (2018-11-11) details
UWAGA, duży plik: 39.3 MBPOLAND Mapa Polski 1:1 000 000. Wydanie drugie (A) warstwobarwne. Map of Poland 1:1,000,000. Second edition (A); in hypsometric tints 1947 300 dpi (2013-09-10) details
Arkusz 19.2 MBPOLAND Polska, mapa samochodowa Poland, an automobile map. 1947 300 dpi (2013-09-10) details
Arkusz 17.1 MBPOLAND Polska, mapa samochodowa Poland, an automobile map. 1947 300 dpi (2013-09-10) details
UWAGA, duży plik: 41.0 MBPOLAND RZECZPOSPOLITA POLSKA 1947 600 dpi (2018-11-11) details
Mapa administracyjna
Arkusz 11.7 MBPOLAND Rzeczpospolita Polska, mapa administracyjna. The Republic of Poland, an administrative map. 1947 300 dpi (2013-09-10) details
UWAGA, duży plik: 55.4 MBPOLAND MAPA POLSKI (WYDANIE 3 B) 1948 600 dpi (2018-11-11) details
UWAGA, duży plik: 26.8 MBPOLAND Mapa Polski 1:1 000 000. Wydanie drugie (B) poglądowe. Map of Poland 1:1,000,000. Second edition (B); general content. 1948 300 dpi (2013-09-10) details
UWAGA, duży plik: 31.5 MBPOLAND Mapa Polski 1:1 000 000. Wydanie trzecie (B). Map of Poland 1:1,000,000. Third edition (B). 1948 300 dpi (2013-09-10) details
UWAGA, duży plik: 106.5 MBSPECIAL [Atlas map do:] Studia z wojny światowej tom 1; B. Zawadzki: Kampania jesienna w Prusach Wschodnich sierpień-wrzesień 1914. [Atlas of maps to:] Studies on the world war, vol. 1; B. Zawadzki: The autumn campaign in East Prussia, August-September 1914. 1924 200 dpi (2014-03-21) details
Załączniki do tego arkusza details
Uwaga! Duży plik! Studia z wojny światowej tom 1; B. Zawadzki: Kampania jesienna w Prusach Wschodnich sierpień-wrzesień 1914. Studies on the world war, vol. 1; B. Zawadzki: The autumn campaign in East Prussia, August-September 1914. 1924 200 dpi (2014-03-21) details.png
Arkusz 6.3 MBSPECIAL Resau Triangulation de la Pologne. The triangulation grid of Poland. 1933 300 dpi (2013-09-10) details
Arkusz 11.9 MBSPECIAL Sieć trangulacyjna Polski. The triangulation grid of Poland. 1936 300 dpi (2013-09-10) details
UWAGA, duży plik: 73.4 MBSPECIAL Podstawowa sieć niwelacyjna Polski. The main levelling grid of Poland. 1939 300 dpi (2013-09-10) details
Arkusz 1.6 MBSPECIAL Sieć niwelacyjna Polski The levelling grid of Poland. 1939 300 dpi (2013-09-10) details
Arkusz 2.2 MBSPECIAL Sieć triangulacyjna I rz. Polski The triangulation grid of Poland 1939 300 dpi (2013-09-10) details
Arkusz 5.5 MBWORLD Mapa Liberii Map of Liberia 1936 300 dpi (2013-09-10) details