Wybierz kategorię:
15
56
15
47
29
56
29
47
P25 S44 A
P25 S44 B
P25 S44 C
P25 S44 D
P25 S44 E
P25 S44 F
P25 S44 G
P25 S44 H
P25 S44 I
P25 S45 A
P25 S45 B
P25 S45 C
P25 S45 D
P25 S45 E
P25 S45 F
P25 S45 G
P25 S45 H
P25 S45 I
P25 S46 A
P25 S46 B
P25 S46 C
P25 S46 D
P25 S46 E
P25 S46 F
P25 S46 G
P25 S46 H
P25 S46 I
P26 S42 A
P26 S42 B
P26 S42 C
P26 S42 D
P26 S42 E
P26 S42 F
P26 S42 G
P26 S42 H
P26 S42 I
P26 S43 A
P26 S43 B
P26 S43 C
P26 S43 D
P26 S43 E
P26 S43 F
P26 S43 G
P26 S43 H
P26 S43 I
P26 S44 A
P26 S44 B
P26 S44 C
P26 S44 D
P26 S44 E
P26 S44 F
P26 S44 G
P26 S44 H
P26 S44 I
P26 S45 A
P26 S45 B
P26 S45 C
P26 S45 D
P26 S45 E
P26 S45 F
P26 S45 G
P26 S45 H
P26 S45 I
P26 S46 A
P26 S46 B
P26 S46 C
P26 S46 D
P26 S46 E
P26 S46 F
P26 S46 G
P26 S46 H
P26 S46 I
P27 S42 A
P27 S42 B
P27 S42 C
P27 S42 D
P27 S42 E
P27 S42 F
P27 S42 G
P27 S42 H
P27 S42 I
P27 S43 A
P27 S43 B
P27 S43 C
P27 S43 D
P27 S43 E
P27 S43 F
P27 S43 G
P27 S43 H
P27 S43 I
P27 S44 A
P27 S44 B
P27 S44 C
P27 S44 D
P27 S44 E
P27 S44 F
P27 S44 G
P27 S44 H
P27 S44 I
P27 S45 A
P27 S45 B
P27 S45 C
P27 S45 D
P27 S45 E
P27 S45 F
P27 S45 G
P27 S45 H
P27 S45 I
P27 S46 A
P27 S46 B
P27 S46 C
P27 S46 D
P27 S46 E
P27 S46 F
P27 S46 G
P27 S46 H
P27 S46 I
P27 S47 A
P27 S47 B
P27 S47 C
P27 S47 D
P27 S47 E
P27 S47 F
P27 S47 G
P27 S47 H
P27 S47 I
P28 S40 A
P28 S40 B
P28 S40 C
P28 S40 D
P28 S40 E
KRIAMOS (KREWNY)
P28 S40 F
P28 S40 G
SIRVINTAI (SZYRWINTY)
P28 S40 H
ROMASZKAŃCE
P28 S40 I
GIEDROJCIE (GIEDRAICIAI)
P28 S41 A
P28 S41 B
P28 S41 C
P28 S41 D
P28 S41 E
P28 S41 F
P28 S41 G
DUBINKI
P28 S41 H
PODUBINKA
P28 S41 I
ORNIANY
P28 S42 A
P28 S42 B
P28 S42 C
P28 S42 D
P28 S42 E
P28 S42 F
P28 S42 G
ANTESORY
P28 S42 H
STRUNOJCIE
P28 S42 I
ŁYNTUPY
P28 S43 A
P28 S43 B
P28 S43 C
P28 S43 D
P28 S43 E
P28 S43 F
P28 S43 G
P28 S43 H
P28 S43 I
P28 S44 A
P28 S44 B
P28 S44 C
P28 S44 D
P28 S44 E
P28 S44 F
P28 S44 G
P28 S44 H
P28 S44 I
P28 S45 A
P28 S45 B
P28 S45 C
P28 S45 D
P28 S45 E
P28 S45 F
P28 S45 G
P28 S45 H
P28 S45 I
P28 S46 A
P28 S46 B
P28 S46 C
P28 S46 D
P28 S46 E
P28 S46 F
P28 S46 G
P28 S46 H
P28 S46 I
P29 S26 G
OSSECKEN (OSIEKI)
P29 S27 G
SWARZEWO
P29 S27 H
CHAŁUPY
P29 S40 A
UŻUBŁĘDZIE
P29 S40 B
JAWNIUNY
P29 S40 C
PODBRZEZIE
P29 S41 C
PODBRODZIE
P29 S43 A
KONSTANTYNÓW
P29 S43 B
P29 S43 C
P29 S43 D
ŚWIR
P29 S43 E
P29 S43 F
P29 S43 G
ZAWIDZINIĘTA
P29 S43 H
P29 S43 I
P29 S44 A
P29 S44 B
P29 S44 C
P29 S44 D
P29 S44 E
P29 S44 F
P29 S44 G
P29 S44 H
P29 S44 I
P29 S45 A
P29 S45 B
P29 S45 C
P29 S45 D
P29 S45 E
P29 S45 F
P29 S45 G
P29 S45 H
P29 S45 I
P29 S46 A
P29 S46 B
P29 S46 C
P29 S46 D
P29 S46 E
P29 S46 F
P29 S46 G
P29 S46 H
P29 S46 I
P30 S26 A
CHOTTSCHOW (CHOCZEWO)
P30 S26 D
LANZ (ŁĘCZYCE)
P30 S27 H
GDYNIA
P30 S39 A
P30 S39 B
BUDZILLAI (BUDZILE)
P30 S39 D
P30 S39 E
SAMELIŚKES (SUMILISZKI)
P30 S39 G
P30 S39 H
AUKSTADVARIS (WYSOKI DWÓR)
P30 S43 A
ZENOWISZKI
P30 S43 B
P30 S43 C
P30 S43 D
P30 S43 E
P30 S43 F
P30 S43 G
KOZINIĘTA
P30 S43 H
WOJSTOM
P30 S43 I
BAROWCE
P30 S44 A
P30 S44 B
P30 S44 C
P30 S44 D
P30 S44 E
P30 S44 F
P30 S44 G
P30 S44 H
P30 S44 I
P30 S45 A
P30 S45 B
P30 S45 C
P30 S45 D
P30 S45 E
P30 S45 F
P30 S45 G
P30 S45 H
P30 S45 I
P31 S25 A
P31 S25 B
LANGEBOSE (POGORZELICE)
P31 S25 C
CEWICE (ZEWITZ)
P31 S25 D
P31 S25 E
DAMERKOW (DĄBRÓWKA)
P31 S25 G
WUNDICHOW (UNICHOWO)
P31 S26 I
KIEŁPINO
P31 S28 G
NICKELSWALDE
P31 S28 H
TIEGENORT
P31 S29 B
P31 S29 C
P31 S29 D
P31 S29 E
P31 S29 F
P31 S29 G
P31 S29 H
P31 S29 I
P31 S35 A
P31 S35 B
P31 S35 C
P31 S35 D
P31 S35 E
P31 S35 F
P31 S35 G
P31 S35 H
P31 S35 I
P31 S36 A
P31 S36 B
P31 S36 C
P31 S36 D
P31 S36 E
P31 S36 F
P31 S36 G
P31 S36 H
P31 S36 I
P31 S37 A
P31 S37 B
P31 S37 C
P31 S37 D
P31 S37 E
P31 S37 F
P31 S37 G
P31 S37 H
P31 S37 I
P31 S39 A
P31 S39 D
P31 S39 E
PODZIAI (PODZIE) JAKAŃCE
P31 S39 G
DRUCKUNAI (DRUCKUNY)
P31 S40 D
OLKIENIKI WSCHÓD
P31 S40 F
STASIŁY
P31 S40 G
MISZTUNY
P31 S44 A
WILEJKA
P31 S44 B
P31 S44 C
P31 S44 D
CNA
P31 S44 E
ŁATYHOL
P31 S44 F
P31 S44 I
SZYPKI
P31 S45 A
P31 S45 B
P31 S45 C
P31 S45 D
P31 S45 E
P31 S45 F
P31 S45 G
P31 S45 H
P31 S45 I
P32 S24 A
P32 S24 B
P32 S24 C
P32 S24 D
P32 S24 E
P32 S24 F
LUBBEN (ŁUBNO)
P32 S24 G
P32 S24 H
WALDOW (WAŁDOWO)
P32 S25 A
BÜTOW (BYTÓW)
P32 S27 A
MEISTERSWALDE (MIERZESZYN)
P32 S35 A
P32 S35 B
P32 S35 C
P32 S35 D
P32 S35 E
P32 S35 F
P32 S35 G
P32 S35 H
P32 S35 I
P32 S36 A
P32 S36 B
P32 S36 C
P32 S36 D
P32 S36 E
P32 S36 F
P32 S37 A
P32 S37 B
P32 S37 C
P32 S37 D
P32 S37 E
P32 S37 F
P32 S37 G
P32 S37 H
P32 S37 I
P32 S38 A
P32 S38 B
P32 S38 C
P32 S38 D
P32 S38 E
P32 S38 G
P32 S38 H
P32 S38 I
P32 S39 A
P32 S39 B
ORANY POLSKIE
P32 S39 C
KOLEŚNIKI WIDZIENIAŃCE
P32 S39 D
P32 S39 E
P32 S39 F
KONIAWA
P32 S39 G
P32 S39 H
P32 S39 I
DUBICZE
P32 S43 C
POŁCZANY
P32 S43 F
SUGWOZDY
P32 S45 A
BIESIADY
P32 S45 B
P32 S45 C
P32 S45 D
KOZAKOWO
P32 S45 E
P32 S45 F
P32 S45 G
GRÓDEK SIEMKOWSKI
P32 S45 H
P32 S45 I
P33 S24 A
P33 S24 B
Gross Peterkau (Wielkie Pietrzykowy)
P33 S24 D
P33 S24 E
FlÖtenstein (Koczała)
P33 S24 G
P33 S24 H
P33 S24 I
Prechlau (Przechlewo)
P33 S28 B
STUHM (SZTUM)
P33 S28 C
GROSS WAPLITZ (WAPLEWO)
P33 S28 E
STUHMSDORF (SZTUMSKA WIEŚ)
P33 S28 F
P33 S28 H
HONIGFELDE (TRZCIANO)
P33 S28 I
P33 S35 A
P33 S35 B
P33 S35 C
P33 S35 D
P33 S35 E
P33 S35 F
P33 S35 G
P33 S35 H
P33 S35 I
P33 S36 A
P33 S37 B
P33 S38 A
P33 S38 B
P33 S38 C
P33 S38 D
P33 S38 E
P33 S38 F
P33 S39 A
P33 S39 B
P33 S39 C
P33 S39 D
P33 S39 E
P33 S39 F
P33 S39 G
P33 S39 H
P33 S39 I
P33 S40 A
PIELASA
P33 S40 B
KOZICZE
P33 S40 C
KRUPA
P33 S40 D
P33 S40 E
P33 S40 F
P33 S40 G
P33 S40 H
P33 S40 I
OLZEW
P33 S41 D
ŚCIERKOWO
P33 S41 F
MORYŃ
P33 S41 G
MINOJTY
P33 S41 H
DOKUDOWO
P33 S44 C
ZACHARYSZCZE
P33 S44 F
KLUJE NIECIECZ
P33 S44 H
MOCIEWICZE NOWOSADY
P33 S44 I
PREUS. FRIEDLAND (FRYDLAD PRUSKI)
P34 S27 C
P34 S27 F
NOWE
P34 S28 A
Kwidzyń (Marienwerder)
P34 S28 B
P34 S28 C
P34 S28 D
P34 S28 E
P34 S28 F
P34 S28 G
ROGOŹNO POMORSKIE (ROGGENHAUSEN)
P34 S28 H
ŁASIN (LASSEN)
P34 S28 I
ZAWDZKA WOLA (SEKWENTEN)
P34 S29 A
P34 S29 B
P34 S29 C
P34 S29 D
P34 S29 E
P34 S29 F
P34 S29 G
P34 S29 H
P34 S29 I
P34 S30 A
P34 S30 B
P34 S30 C
P34 S30 D
P34 S30 E
P34 S30 F
P34 S30 G
P34 S30 H
P34 S30 I
P34 S34 A
P34 S34 B
P34 S34 C
P34 S34 D
P34 S34 E
P34 S34 F
P34 S34 G
P34 S34 H
P34 S34 I
P34 S35 A
PROSTKEN (GRAJEWO)
P34 S35 B
P34 S35 C
P34 S35 D
P34 S35 E
P34 S35 F
P34 S35 G
BIAŁASZEWO
P34 S35 H
PRZECHODY
P34 S35 I
WÓLKA PIASECZNA
P34 S36 A
P34 S36 B
P34 S36 C
JASTRZĘBNA
P34 S36 D
P34 S36 E
P34 S36 F
POKOŚNA
P34 S36 G
P34 S36 H
P34 S36 I
CZERWONKA
P34 S37 A
LIPSK N/ BIEBRZA
P34 S37 B
RYGAŁÓWKA
P34 S37 C
GRODNO ZACHÓD
P34 S37 D
ROŻANYSTOK
P34 S37 F
KIEŁBASIN
P34 S37 G
SIDRA
P34 S37 H
KUŹNICA
P34 S37 I
NIEMIEJSZE
P34 S38 A
GRODNO WSCHÓD
P34 S38 F
SKIDEL
P34 S38 I
CZERLONA
P34 S39 A
SZCZENIEC
P34 S39 B
P34 S39 C
P34 S39 D
DZIEMBRÓW
P34 S39 E
P34 S39 F
P34 S39 G
MILKOWSZCZYZNA (CHANIEWICZE)
P34 S39 H
KAMIONKA
P34 S39 I
RÓŻANKA
P34 S40 A
P34 S40 B
SKRZYBOWCE
P34 S40 C
NIECIECZ
P34 S40 D
ŻOŁUDEK
P34 S40 F
BIELICA
P34 S41 A
SIELEC
P34 S41 B
BRZOZÓWKA
P34 S41 C
WSIELUB
P34 S41 D
GIEZGAŁY
P34 S41 E
P34 S41 F
P34 S41 G
POGIRY
P34 S41 H
P34 S41 I
P34 S42 D
HORODECZNO
P34 S42 E
NIEHNIEWICZE
P34 S42 F
SZCZORSE
P34 S42 G
Sienieżyce
P34 S43 D
SINIAWSKA SŁOBODA
P34 S43 F
SZASZKOWSZCZYZNA
P34 S43 I
ZAJAMNO
P34 S44 A
RUBIEŻEWICZE
P34 S44 B
KOJDANÓW
P34 S44 C
P34 S44 D
ZARZECZE pod RUBIEŻEWICZAMI
P34 S44 E
NIEGORJELOJE
P34 S44 F
P34 S44 G
ZASULE
P34 S44 H
LITWIANY
P34 S44 I
P35 S24 A
P35 S24 B
Lugetal (Ługi)
P35 S24 D
P35 S24 E
Flatow (Złotów)
P35 S24 G
Krojanke (Krajenka)
P35 S26 A
(KLONOWO nad BRDĄ) KLONOWO
P35 S27 A
LASKOWICE PÓŁNOC
P35 S27 D
CHEŁMNO
P35 S27 G
(MALE CZYSTE) KIJEWO
P35 S28 D
RADZYŃ CHEŁMIŃSKI (BLANDAU)
P35 S28 E
JABŁONOWO (GROSSLERSHAUSEN)
P35 S28 F
KONOJADY (LEMBURG)
P35 S29 A
LAKORZ (SKARLIN)
P35 S29 C
ZAJĄCZKOWO
P35 S29 G
BRODNICA
P35 S29 H
POLSKIE BRZOZIE
P35 S29 I
LIDZBARK
P35 S30 A
P35 S30 B
P35 S30 C
P35 S30 D
P35 S30 E
P35 S30 F
P35 S30 G
P35 S30 H
P35 S30 I
P35 S31 A
P35 S31 B
P35 S31 C
P35 S31 D
P35 S31 E
P35 S31 F
P35 S31 G
P35 S31 H
SZCZEPKOWO BOROWE
P35 S31 I
JANOWO
P35 S32 A
P35 S32 B
P35 S32 C
P35 S32 D
P35 S32 E
P35 S32 F
P35 S32 G
P35 S32 H
P35 S32 I
P35 S33 A
P35 S33 B
P35 S33 C
P35 S33 D
P35 S33 E
P35 S33 F
P35 S33 G
P35 S33 H
P35 S33 I
P35 S34 A
P35 S34 B
P35 S34 C
P35 S34 D
P35 S34 E
P35 S34 F
P35 S34 G
P35 S34 H
P35 S34 I
P35 S35 A
KLIMASZEWNICA
P35 S35 B
OSOWIEC
P35 S35 C
GONIĄDZ
P35 S35 D
P35 S35 E
P35 S35 F
P35 S35 G
P35 S35 H
P35 S35 I
P35 S36 A
P35 S36 B
P35 S36 C
P35 S36 D
P35 S36 E
P35 S36 F
P35 S36 G
P35 S36 H
P35 S36 I
P35 S37 A
P35 S37 B
P35 S37 C
P35 S38 A
P35 S38 B
P35 S38 C
LUMNA
P35 S38 D
P35 S38 E
P35 S38 F
P35 S38 G
P35 S38 H
P35 S38 I
WEREJKI
P35 S41 A
ZDZIĘCIOŁ
P35 S41 B
P35 S41 C
P35 S41 D
ROHOTNA
P35 S41 E
P35 S41 F
P35 S41 G
LADZIANY
P35 S41 H
GÓRKA
P35 S41 I
MOLCZADZ
P35 S42 A
WALOWKA
P35 S42 D
CHOLEWICZE
P35 S42 F
POŁONECZKA
P35 S43 F
HOWIEZNA
P35 S44 B
KUCHCICE
P35 S44 C
P35 S44 E
PIESOCZNOJE
P35 S44 F
P35 S44 H
WIELESZYN
P35 S44 I
P36 S23 A
P36 S23 B
P36 S23 C
LEBEHNKE (LUBIANKA)
P36 S23 D
P36 S23 E
STÖWEN (STOBNO)
P36 S23 G
SCHONLANKE (TRZCIANKA)
P36 S24 F
WYRZYSK
P36 S26 H
BRZOZA
P36 S27 B
P36 S27 C
P36 S27 D
P36 S27 E
P36 S27 F
P36 S27 G
ROZGARTY
P36 S27 H
TORUŃ
P36 S28 A
P36 S28 B
P36 S28 C
P36 S28 D
P36 S28 E
DOBRZYŃ
P36 S28 F
P36 S28 G
P36 S28 H
P36 S28 I
P36 S29 A
P36 S29 B
P36 S29 C
P36 S29 D
P36 S29 E
P36 S29 F
P36 S29 G
P36 S29 H
P36 S29 I
P36 S30 A
P36 S30 B
P36 S30 C
P36 S30 D
P36 S30 E
P36 S30 F
TURZA MAŁA
P36 S30 G
P36 S30 H
P36 S30 I
GLUZEK
P36 S32 A
KRZYNOWŁOGA WIELKA
P36 S32 B
P36 S32 C
DZBONIE
P36 S32 D
KAKI-MROCZKI
P36 S32 E
P36 S32 F
P36 S32 G
PRZASNYSZ
P36 S32 H
P36 S32 I
P36 S33 A
P36 S33 B
P36 S33 E
P36 S33 F
P36 S33 G
P36 S33 H
P36 S33 I
P36 S34 A
P36 S34 B
ŁOMŻA
P36 S34 C
OLSZYNY
P36 S34 D
SZCZEPANKOWO
P36 S34 F
BRONOWO
P36 S34 G
ŚNIADOWO
P36 S35 A
P36 S35 B
P36 S35 C
P36 S35 D
RUTKI
P36 S35 E
P36 S35 F
P36 S35 G
KOLAKI KOŚCIELNE
P36 S35 H
KULESZE
P36 S35 I
P36 S36 A
P36 S36 B
P36 S36 D
P36 S36 E
BIAŁYSTOK ZACH
P36 S36 F
BIAŁYSTOK WSCH
P36 S36 G
P36 S36 H
P36 S36 I
P36 S37 A
P36 S37 B
P36 S37 C
P36 S37 D
P36 S37 E
P36 S37 F
P36 S37 G
P36 S37 H
P36 S37 I
P36 S38 A
P36 S38 B
P36 S38 C
P36 S38 D
P36 S38 E
P36 S38 F
P36 S38 G
P36 S38 H
P36 S38 I
P36 S39 A
P36 S39 B
DERKACZE
P36 S39 D
P36 S39 E
IZABELIN
P36 S39 G
P36 S39 H
KONIUCHY
P36 S40 E
PŁAWSKIE
P36 S40 F
SŁONIM-ZACHÓD
P36 S42 F
HORBACZE
P36 S43 D
SWOJATYCZE
P36 S43 E
DOMATKANOWICZE
P36 S43 G
PODLESIE
P36 S44 B
DUMICZY
P36 S44 C
P36 S44 D
RUDNA
P36 S44 E
KOPYL
P36 S44 F
P36 S44 G
TIMKOWICZY
P36 S44 H
P36 S44 I
P37 S22 A
KAMIENNIK
P37 S22 B
SELEHOWHAMMER (ZELICHOWSKA HAMERNIA)
P37 S22 C
GROSS DRENSEN (DZIERZNO WIELKIE)
P37 S22 G
KAMIENNIK (MEHRENTIN / MIERZĘCIN)
P37 S23 A
STIEGLITZ (SIEDLISKO)
P37 S23 B
KRUSZEWO
P37 S23 C
MARUNOWO
P37 S24 F
ŁEKNO
P37 S25 A
KCYNIA
P37 S27 G
P37 S27 H
P37 S27 I
P37 S29 A
ROGOWO (ROGAU)
P37 S29 B
CZUTÓW (TSCHUTOW)
P37 S29 C
LUTOCIN (LUTOZIN)
P37 S29 D
SKĘPE (SKEMPE)
P37 S29 E
GÓJSK (GUISK)
P37 S29 F
SIERPC (SERPETZ)
P37 S29 G
LIGOWO (LIGOW)
P37 S29 H
MOCHOWO (MOCHAU)
P37 S29 I
GRĄBIEC (GROMBETZ)
P37 S30 A
BIEŻUŃ (BESCHYN)
P37 S30 B
RADZANÓW (RADSANOW)
P37 S30 C
DĄBROWA (DOMBRAU)
P37 S30 D
KOSEMIN
P37 S30 E
GRADZANOWO (GRADSANAU)
P37 S30 F
STRZEGOWO (STREGOW)
P37 S30 G
ZAWIDZ (KIRCHL. SAWIDS)
P37 S30 H
RACIĄŻ (RAZIONSCH)
P37 S30 I
GLINOJECK (GLINOJEZK)
P37 S31 A
SUŁKOWO BOROWE - NIEDZBORZ (NEDSBORSCH)
P37 S31 C
WOLA WIERZBOWSKA (WOLA WERCHBOWSKA)
P37 S31 D
OŚCISŁOWO (OSZISLAU)
P37 S31 E
CIECHANÓW (ZICHENAU)
P37 S31 I
CIEMNIEWO (ZEMNEWO)
P37 S32 C
GĄSEWO
P37 S32 F
CZERWONKA
P37 S32 G
GOŁYMIN STARY
P37 S32 I
ZAMBSKI KOŚCIELNE
P37 S33 C
CZERWIN (TSCHERWIN)
P37 S33 F
WĄSOWO (WONSAU)
P37 S35 H
WYSZONKI KOŚĆIELNE
P37 S36 A
P37 S36 B
P37 S36 C
P37 S36 D
P37 S36 E
P37 S36 F
P37 S36 G
P37 S36 H
P37 S36 I
P37 S37 A
P37 S37 B
P37 S37 C
P37 S37 D
P37 S37 E
P37 S37 F
P37 S37 G
P37 S37 H
P37 S37 I
P37 S38 A
P37 S38 B
P37 S38 C
P37 S38 D
P37 S38 E
P37 S38 F
P37 S38 G
P37 S38 H
P37 S38 I
P37 S39 A
P37 S39 B
P37 S39 C
MĄCIAKI
P37 S39 D
P37 S39 E
P37 S39 F
MOHYŁOWCE
P37 S39 G
P37 S39 H
P37 S40 G
BEREŻNICA
P37 S42 A
UCIOS
P37 S42 B
SZCZERBINOWO
P37 S42 E
LIPSK PÓŁNOC
P37 S42 H
LIPSK POŁUDNIE
P37 S42 I
UR. KOSÓWKA
P37 S43 E
HOŁYNKA pod SINIAWKĄ
P37 S43 I
P37 S44 B
SIEMIEŻEWO
P37 S44 C
P37 S44 D
MOROCZ
P37 S44 E
P37 S44 F
P37 S44 G
P37 S44 H
P37 S44 I
P38 S21 A
P38 S21 B
P38 S21 C
P38 S21 D
P38 S21 E
P38 S21 G
P38 S21 H
P38 S21 I
P38 S22 A
RADUSZ
P38 S22 B
TUCHOLA K. MIĘDZYCHODU
P38 S22 C
CHOJNO
P38 S22 D
MIĘDZYCHÓD
P38 S22 E
SIERAKÓW
P38 S22 F
CHRZYPSKO WIELKIE
P38 S22 G
KAMIONNA
P38 S22 H
P38 S22 I
P38 S24 E
DŁUGA GOŚLINA
P38 S24 H
MUROWANA GOŚLINA
P38 S25 A
ŁOPIENNO
P38 S29 C
BIELSK (BELSK)
P38 S29 F
PROBOSZCZEWICZE (PROBOSCHTSCHEWICE)
P38 S30 B
GRALEW
P38 S30 D
STAROŹREBY
P38 S30 E
GORA
P38 S30 H
BODZANÓW (BODSANOW)
P38 S30 I
KROŚCIN (KUSITZ)
P38 S33 C
Poremba
P38 S33 F
P38 S33 G
P38 S33 H
P38 S33 I
P38 S34 A
P38 S34 B
P38 S34 C
P38 S34 D
P38 S34 E
P38 S34 F
P38 S34 G
P38 S34 H
P38 S34 I
P38 S35 A
P38 S35 B
CIECHANOWIEC
P38 S35 C
P38 S35 D
P38 S35 E
P38 S35 F
P38 S35 G
P38 S35 H
P38 S35 I
P38 S36 A
P38 S36 B
P38 S36 C
P38 S36 D
P38 S36 E
P38 S36 F
P38 S36 G
P38 S36 H
P38 S36 I
P38 S37 A
P38 S37 B
P38 S37 C
P38 S37 D
P38 S37 E
P38 S37 F
P38 S37 G
P38 S37 H
P38 S37 I
P38 S38 A
P38 S38 B
P38 S38 C
P38 S38 D
P38 S38 E
P38 S38 F
P38 S38 G
P38 S38 H
P38 S38 I
P38 S39 A
P38 S39 D
KOZŁY
P38 S39 E
CHOREWO
P38 S39 G
P38 S39 H
SMOLANY
P38 S39 I
P38 S40 D
SIELEC
P38 S40 F
NIECHACZEWO
P38 S41 A
P38 S41 B
P38 S41 C
P38 S41 D
P38 S41 E
P38 S41 F
P38 S41 G
P38 S41 H
P38 S41 I
P38 S42 A
P38 S42 B
P38 S42 C
P38 S42 D
P38 S42 E
P38 S42 F
P38 S42 G
P38 S42 H
P38 S42 I
P38 S43 A
P38 S43 B
P38 S43 C
P38 S43 D
P38 S43 E
P38 S43 F
P38 S43 G
P38 S43 H
P38 S43 I
P38 S44 A
P38 S44 B
P38 S44 C
P38 S44 D
P38 S44 E
P38 S44 F
P38 S44 G
P38 S44 H
P38 S44 I
P38 S45 A
P38 S45 B
P38 S45 C
P38 S45 D
P38 S45 E
P38 S45 F
P38 S45 G
P38 S45 H
P38 S45 I
P39 S21 A
P39 S21 B
P39 S21 C
PSZCZEW (BETSCHE)
P39 S21 D
P39 S21 E
P39 S21 F
P39 S21 G
P39 S21 H
P39 S21 I
P39 S22 A
P39 S22 B
P39 S22 C
P39 S23 A
DUSZNIKI
P39 S23 C
KIEKRZ
P39 S23 I
STĘSZEW
P39 S24 B
KOBYLNICA
P39 S24 C
POBIEDZISKA
P39 S24 D
POZNAN POŁUDNIE
P39 S24 E
SWARZĘDZ
P39 S24 F
KOSTRZYN
P39 S24 H
PIERZCHNO
P39 S24 I
PŁAWCE
P39 S33 B
P39 S33 C
P39 S33 E
JEZIORNA
P39 S33 F
P39 S34 A
P39 S34 B
P39 S34 C
P39 S34 D
P39 S34 E
WĘGRÓW
P39 S34 F
P39 S34 G
P39 S34 H
P39 S34 I
P39 S35 A
P39 S35 B
P39 S35 C
P39 S35 D
P39 S35 E
P39 S35 F
P39 S35 G
P39 S35 H
P39 S35 I
P39 S36 A
P39 S36 B
P39 S36 C
P39 S36 D
P39 S36 E
P39 S36 F
P39 S36 G
P39 S36 H
P39 S37 A
P39 S37 B
P39 S37 C
P39 S37 D
P39 S37 E
P39 S37 F
P39 S37 G
P39 S37 H
P39 S37 I
P39 S38 A
P39 S38 B
P39 S38 C
P39 S38 D
P39 S38 E
P39 S38 F
P39 S38 G
P39 S38 H
P39 S38 I
P39 S39 A
P39 S39 B
P39 S39 C
P39 S39 D
P39 S39 E
P39 S39 F
P39 S39 G
P39 S39 H
P39 S39 I
P39 S40 A
P39 S40 B
P39 S40 C
P39 S40 D
P39 S40 E
P39 S40 F
P39 S40 G
P39 S40 H
P39 S40 I
P39 S41 A
P39 S41 B
P39 S41 C
P39 S41 D
P39 S41 E
P39 S41 F
P39 S41 G
P39 S41 H
P39 S41 I
P39 S42 A
P39 S42 B
P39 S42 C
P39 S42 D
P39 S42 E
P39 S42 F
P39 S42 G
P39 S42 H
P39 S42 I
P39 S43 A
P39 S43 B
P39 S43 C
P39 S43 D
P39 S43 E
P39 S43 F
P39 S43 G
P39 S43 H
P39 S43 I
P39 S44 A
P39 S44 B
P39 S44 C
P39 S44 D
P39 S44 E
P39 S44 F
P39 S44 G
P39 S44 H
P39 S44 I
P39 S45 A
P39 S45 B
P39 S45 C
P39 S45 D
P39 S45 E
P39 S45 F
P39 S45 G
P39 S45 H
P39 S45 I
P40 S22 A
PRZYPROSTYNIA
P40 S22 B
BORUJA NOWA
P40 S22 C
KĄKOLEWO
P40 S22 D
KOPANICA
P40 S22 E
WOLSZTYN
P40 S22 F
RAKONIEWICE
P40 S22 H
OBRA
P40 S22 I
MOCHY
P40 S23 C
BĘDLEWO
P40 S24 A
MOSINA
P40 S24 B
IN
P40 S33 G
P40 S33 I
P40 S34 A
P40 S34 B
P40 S34 C
P40 S34 D
P40 S34 E
P40 S34 F
P40 S34 G
P40 S34 H
P40 S34 I
P40 S35 A
P40 S35 B
P40 S35 C
P40 S35 D
P40 S35 E
P40 S35 F
P40 S35 G
P40 S35 H
P40 S35 I
P40 S36 A
P40 S36 B
P40 S36 C
P40 S36 D
P40 S36 E
P40 S36 F
P40 S36 G
P40 S36 H
P40 S36 I
P40 S37 A
P40 S37 B
Sycze
P40 S37 C
Kozłowicze
P40 S37 D
P40 S37 E
Bohukały
P40 S37 F
Brześć Nad Bugiem
P40 S37 G
P40 S37 H
Wólka Dobryńska
P40 S37 I
Terespol (Murawiec)
P40 S38 A
Czernawczyce
P40 S38 B
P40 S38 C
P40 S38 D
Kosicze Wielkie
P40 S38 E
P40 S38 F
P40 S38 G
Puhaczewo
P40 S38 H
Radwanicze Kościelne
P40 S38 I
P40 S39 A
P40 S39 B
P40 S39 C
P40 S39 D
P40 S39 E
P40 S39 F
P40 S39 G
P40 S39 H
P40 S39 I
P40 S40 A
P40 S40 B
P40 S40 C
P40 S40 D
P40 S40 E
P40 S40 F
P40 S40 G
P40 S40 H
P40 S40 I
P40 S41 A
P40 S41 B
P40 S41 C
P40 S41 D
P40 S41 E
P40 S41 F
P40 S41 G
P40 S41 H
P40 S41 I
P40 S42 A
P40 S42 B
P40 S42 C
P40 S42 D
P40 S42 E
P40 S42 F
P40 S42 G
P40 S42 H
P40 S42 I
P40 S43 A
P40 S43 B
P40 S43 C
P40 S43 D
P40 S43 E
P40 S43 F
P40 S43 G
P40 S43 H
P40 S43 I
P40 S45 A
MIKASZEWICZE
P40 S45 B
PIESZCZANIKI
P40 S45 C
P40 S45 D
SIEMIGOSTYCZE
P40 S45 E
FUTORY WILCZA
P40 S45 F
P40 S45 G
OLSZANY
P40 S45 H
MALESZWO DUŻE
P40 S45 I
P41 S22 A
KONTOPP (KONOTOP)
P41 S22 B
KASZCZOR
P41 S22 C
BŁOTNICA
P41 S22 D
LIEBENZIG (LIPNO)
P41 S22 G
P41 S22 H
TSCHEPPLAU
P41 S22 I
FRAUSTADT (WSCHOWA)
P41 S23 A
BUKOWIEC GÓRNY
P41 S23 B
RADOMICKO
P41 S23 C
KRZYWIN
P41 S23 H
ZABOROWO
P41 S23 I
PONIEC
P41 S24 C
JARACZEW
P41 S30 B
SKIERNIEWICE
P41 S30 C
P41 S30 E
P41 S30 F
P41 S30 H
P41 S30 I
P41 S31 A
KORABIEWICZE
P41 S31 B
P41 S31 C
KRUSZEWO
P41 S31 D
P41 S31 E
P41 S31 F
P41 S31 G
P41 S31 H
P41 S31 I
P41 S32 A
TARCZYN
P41 S32 B
P41 S32 C
P41 S32 D
P41 S32 E
P41 S32 F
P41 S32 G
P41 S32 H
P41 S32 I
P41 S33 A
P41 S33 B
PILAWA
P41 S33 C
P41 S33 D
P41 S33 E
P41 S33 F
P41 S33 G
P41 S33 H
P41 S33 I
P41 S34 A
P41 S34 B
P41 S34 C
P41 S34 D
P41 S34 E
P41 S34 F
P41 S34 G
P41 S34 H
P41 S34 I
P41 S35 A
P41 S35 B
P41 S35 C
P41 S35 D
P41 S35 E
P41 S35 F
P41 S35 G
P41 S35 H
P41 S35 I
P41 S36 A
P41 S36 B
P41 S36 C
P41 S36 D
P41 S36 E
P41 S36 F
P41 S36 G
P41 S36 H
P41 S36 I
P41 S37 A
P41 S37 B
P41 S37 C
P41 S37 D
P41 S37 E
P41 S37 F
P41 S37 G
P41 S37 H
P41 S37 I
P41 S38 A
Podlesie
P41 S38 B
P41 S38 C
P41 S38 D
P41 S38 E
P41 S38 F
P41 S38 G
P41 S38 H
P41 S38 I
P41 S39 A
P41 S39 B
P41 S39 C
P41 S39 D
P41 S39 E
P41 S39 F
P41 S39 G
P41 S39 H
P41 S39 I
P41 S40 A
P41 S40 B
P41 S40 C
P41 S40 D
P41 S40 E
P41 S40 F
P41 S40 G
P41 S40 H
P41 S40 I
P41 S41 A
P41 S41 B
P41 S41 C
P41 S41 D
P41 S41 E
P41 S41 F
P41 S41 G
P41 S41 H
P41 S41 I
P41 S42 A
P41 S42 B
P41 S42 C
P41 S42 D
P41 S42 E
P41 S42 F
P41 S42 G
P41 S42 H
P41 S42 I
P41 S43 A
P41 S43 B
P41 S43 C
P41 S43 D
P41 S43 E
P41 S43 F
P41 S43 G
P41 S43 H
P41 S43 I
P41 S44 A
P41 S44 B
P41 S44 C
P41 S44 D
P41 S44 E
P41 S44 F
P41 S44 G
P41 S44 H
P41 S44 I
P41 S45 A
P41 S45 B
P41 S45 C
P41 S45 D
P41 S45 E
P41 S45 F
P41 S45 G
P41 S45 H
P41 S45 I
P42 S23 A
SEITSCH (SIECIECHÓW)
P42 S23 B
GÓRA (GUHRAU)
P42 S23 C
BOJANOWO
P42 S23 D
P42 S23 E
RUTZEN (RYCZEŃ)
P42 S23 F
IZBICE
P42 S23 G
P42 S23 H
GIMMEL
P42 S24 A
NIEPART
P42 S24 C
KOBYLIN
P42 S24 E
SZKARADOWO
P42 S24 F
JUTROSIN
P42 S24 G
ZIELONA WIEŚ
P42 S24 H
OSTOJE
P42 S24 I
MILICZ (MILITSCH)
P42 S25 C
RASZKÓW
P42 S25 D
ZDUNY
P42 S25 F
OSTRÓW
P42 S25 G
TSCHOTSCHWITZ (CLOĆWICE)
P42 S25 H
GRANOWIEC
P42 S26 A
SKALMIERZYCE STARE
P42 S26 D
SIEROSZEWICE NOWE
P42 S26 E
WIELOWIEŚ KLASZTORNA
P42 S26 F
IWANOWICE
P42 S26 G
MIKSTAT
P42 S26 H
GRABÓW
P42 S26 I
KRASZEWICE
P42 S30 A
P42 S30 B
P42 S30 C
P42 S30 D
P42 S30 E
P42 S30 F
P42 S30 G
P42 S30 H
P42 S30 I
P42 S31 A
P42 S31 B
P42 S31 C
P42 S31 D
P42 S31 E
P42 S31 F
P42 S31 G
P42 S31 H
P42 S31 I
P42 S32 A
P42 S32 B
P42 S32 C
P42 S32 D
P42 S32 E
P42 S32 F
P42 S32 G
P42 S32 H
P42 S32 I
P42 S33 A
P42 S33 B
P42 S33 C
P42 S33 D
P42 S33 E
P42 S33 F
P42 S33 G
P42 S33 H
P42 S33 I
P42 S34 A
P42 S34 B
P42 S34 C
P42 S34 D
P42 S34 E
P42 S34 F
P42 S34 G
P42 S34 H
P42 S34 I
P42 S35 A
P42 S35 B
P42 S35 C
P42 S35 D
P42 S35 E
P42 S35 F
P42 S35 G
P42 S35 H
P42 S35 I
P42 S36 A
P42 S36 B
P42 S36 C
P42 S36 D
P42 S36 E
P42 S36 F
P42 S36 G
P42 S36 H
P42 S36 I
P42 S37 A
P42 S37 B
P42 S37 C
P42 S37 D
P42 S37 E
P42 S37 F
P42 S37 G
P42 S37 H
P42 S37 I
P42 S38 A
P42 S38 B
P42 S38 C
P42 S38 D
P42 S38 E
P42 S38 F
P42 S38 G
P42 S38 H
P42 S38 I
P42 S39 A
P42 S39 B
P42 S39 C
P42 S39 D
P42 S39 E
P42 S39 F
P42 S39 G
P42 S39 H
P42 S39 I
P42 S40 A
P42 S40 B
P42 S40 C
P42 S40 D
P42 S40 E
P42 S40 F
P42 S40 G
P42 S40 H
P42 S40 I
P42 S41 A
P42 S41 B
P42 S41 C
P42 S41 D
P42 S41 E
P42 S41 F
P42 S41 G
P42 S41 H
P42 S41 I
P42 S42 A
P42 S42 B
P42 S42 C
P42 S42 D
P42 S42 E
P42 S42 F
P42 S42 G
P42 S42 H
P42 S42 I
P42 S43 A
P42 S43 B
P42 S43 C
P42 S43 D
P42 S43 E
P42 S43 F
P42 S43 G
P42 S43 H
P42 S43 I
P42 S45 A
P42 S45 B
P42 S45 C
P42 S45 D
P42 S45 E
P42 S45 F
P42 S45 G
P42 S45 H
P42 S45 I
P43 S25 A
P43 S25 D
P43 S25 G
P43 S25 H
P43 S29 C
P43 S29 F
Piotrków
P43 S29 I
P43 S30 A
P43 S30 B
P43 S30 C
P43 S30 D
P43 S30 E
P43 S30 F
P43 S30 G
P43 S30 H
P43 S30 I
P43 S31 A
P43 S31 B
P43 S31 C
P43 S31 D
P43 S31 E
P43 S31 F
P43 S31 G
P43 S31 H
P43 S31 I
P43 S32 A
P43 S32 B
P43 S32 C
P43 S32 D
P43 S32 E
P43 S32 F
P43 S32 G
P43 S32 H
P43 S32 I
P43 S33 A
P43 S33 B
P43 S33 C
P43 S33 D
P43 S33 E
P43 S33 F
P43 S33 G
P43 S33 H
P43 S33 I
P43 S34 A
P43 S34 B
P43 S34 C
P43 S34 D
P43 S34 E
P43 S34 F
P43 S34 G
P43 S34 H
P43 S34 I
P43 S35 A
P43 S35 B
P43 S35 C
P43 S35 D
P43 S35 E
P43 S35 F
P43 S35 G
P43 S35 H
P43 S35 I
P43 S36 A
P43 S36 B
P43 S36 C
P43 S36 D
P43 S36 E
P43 S36 F
P43 S36 G
P43 S36 H
P43 S36 I
P43 S37 A
P43 S37 B
P43 S37 C
P43 S37 D
P43 S37 E
P43 S37 F
P43 S37 G
P43 S37 H
P43 S37 I
P43 S38 A
P43 S38 B
P43 S38 C
P43 S38 D
P43 S38 E
P43 S38 F
P43 S38 G
P43 S38 H
P43 S38 I
P43 S39 A
P43 S39 B
P43 S39 C
P43 S39 D
P43 S39 E
P43 S39 F
P43 S39 G
P43 S39 H
P43 S39 I
P43 S40 A
P43 S40 B
P43 S40 C
P43 S40 D
P43 S40 E
P43 S40 F
P43 S40 G
P43 S40 H
P43 S40 I
P43 S41 A
P43 S41 B
P43 S41 C
P43 S41 D
P43 S41 E
P43 S41 F
P43 S41 G
P43 S41 H
P43 S41 I
P43 S42 A
P43 S42 B
P43 S42 C
P43 S42 D
P43 S42 E
P43 S42 F
P43 S42 G
P43 S42 H
P43 S42 I
P43 S43 A
P43 S43 B
P43 S43 C
P43 S43 D
P43 S43 E
P43 S43 F
P43 S43 G
P43 S43 H
P43 S43 I
P43 S44 A
P43 S44 B
P43 S44 C
P43 S44 D
P43 S44 E
P43 S44 F
P43 S44 G
P43 S44 H
P43 S44 I
P43 S45 A
P43 S45 B
P43 S45 C
P43 S45 D
P43 S45 E
P43 S45 F
P43 S45 G
P43 S45 H
P43 S45 I
P44 S25 A
P44 S25 B
P44 S25 C
P44 S25 D
P44 S25 E
P44 S25 F
P44 S25 G
P44 S25 H
P44 S25 I
P44 S26 G
P44 S26 H
P44 S26 I
SchÖnwald (Szywałd)
P44 S30 A
P44 S30 B
P44 S30 C
P44 S30 D
P44 S30 E
P44 S30 F
P44 S30 G
Dobromierz
P44 S30 H
P44 S30 I
P44 S31 A
P44 S31 B
P44 S31 C
P44 S31 D
P44 S31 E
P44 S31 F
P44 S31 G
P44 S31 H
P44 S31 I
P44 S32 A
P44 S32 B
P44 S32 C
P44 S32 D
P44 S32 E
P44 S32 F
P44 S32 G
P44 S32 H
P44 S32 I
P44 S33 A
P44 S33 B
P44 S33 C
P44 S33 D
P44 S33 E
P44 S33 F
P44 S33 G
P44 S33 H
P44 S33 I
P44 S34 A
P44 S34 B
P44 S34 C
P44 S34 D
P44 S34 E
P44 S34 F
P44 S34 G
P44 S34 H
P44 S34 I
P44 S35 A
P44 S35 B
P44 S35 C
P44 S35 D
P44 S35 E
P44 S35 F
P44 S35 G
P44 S35 H
P44 S35 I
P44 S36 A
P44 S36 B
P44 S36 C
P44 S36 D
P44 S36 E
P44 S36 F
P44 S36 G
P44 S36 H
P44 S36 I
P44 S37 A
P44 S37 B
P44 S37 C
P44 S37 D
P44 S37 E
P44 S37 F
P44 S37 G
P44 S37 H
P44 S37 I
P44 S38 A
P44 S38 B
P44 S38 C
P44 S38 D
P44 S38 E
P44 S38 F
P44 S38 G
P44 S38 H
P44 S38 I
P44 S39 A
P44 S39 B
P44 S39 C
P44 S39 D
P44 S39 E
P44 S39 F
P44 S39 G
P44 S39 H
P44 S39 I
P44 S40 A
P44 S40 B
P44 S40 C
P44 S40 D
P44 S40 E
P44 S40 F
P44 S40 G
P44 S40 H
P44 S40 I
P44 S41 A
P44 S42 F
P44 S42 I
P44 S43 A
P44 S43 B
P44 S43 C
CZUDEL
P44 S43 D
P44 S43 E
MALYNSK (HALYNSK)
P44 S43 F
TYNNE
P44 S43 G
P44 S44 A
P44 S44 B
P44 S44 C
P44 S44 D
LECZYN
P44 S44 E
P44 S44 F
P44 S44 G
P44 S44 H
P44 S44 I
P44 S45 A
P44 S45 B
P44 S45 C
P44 S45 D
P44 S45 E
P44 S45 F
P44 S45 G
P44 S45 H
P44 S45 I
P45 S27 A
P45 S27 D
P45 S27 G
P45 S31 A
P45 S31 B
P45 S31 C
P45 S31 D
P45 S31 E
P45 S31 F
P45 S31 G
P45 S31 H
P45 S31 I
P45 S32 B
P45 S32 C
P45 S32 D
BIELINY KAPITULNE
P45 S32 F
WASNIÓW
P45 S33 A
P45 S33 B
P45 S33 C
P45 S33 D
BODZECHÓW
P45 S33 E
CMIELÓW
P45 S33 F
P45 S33 G
P45 S34 A
P45 S34 B
P45 S34 C
P45 S34 D
P45 S34 E
P45 S34 F
P45 S34 G
P45 S34 H
P45 S34 I
P45 S35 A
P45 S35 B
P45 S35 C
P45 S35 D
P45 S35 E
P45 S35 F
P45 S35 G
P45 S35 H
P45 S35 I
P45 S36 A
P45 S36 B
P45 S36 C
P45 S36 D
P45 S36 E
P45 S36 F
P45 S36 G
P45 S36 H
P45 S36 I
P45 S37 A
P45 S37 B
P45 S37 C
P45 S37 D
P45 S37 E
P45 S37 F
P45 S37 G
P45 S37 H
P45 S37 I
P45 S38 A
P45 S38 B
P45 S38 C
P45 S38 D
P45 S38 E
P45 S38 F
WŁODZIMIERZ
P45 S38 G
P45 S38 H
LUDZIN
P45 S39 A
P45 S39 B
P45 S39 C
P45 S39 E
P45 S39 F
P45 S39 G
CHOBUŁTÓW
P45 S39 H
P45 S39 I
P45 S40 A
P45 S40 B
P45 S40 C
PERESPA
P45 S40 D
P45 S40 E
P45 S40 F
P45 S40 G
P45 S40 H
P45 S40 I
ŁUCK PÓŁNOC
P45 S41 A
SUSK
P45 S41 B
TROŚCIENIEC
P45 S41 C
ŻURAWICZE
P45 S41 D
KLEPACZÓW
P45 S41 E
JEZIORO
P45 S41 F
P45 S41 G
P45 S41 H
P45 S41 I
P45 S42 A
P45 S42 B
P45 S42 D
CUMAN PÓŁNOC
P45 S42 F
P45 S42 G
CUMAN POŁUDNIE
P45 S42 H
OS. ORZEW
P45 S42 I
HLAZOWA (?)
P45 S43 A
P45 S43 B
P45 S43 C
P45 S43 E
P45 S43 F
P45 S43 H
P45 S43 I
P45 S44 A
P45 S44 B
P45 S44 C
P46 S27 A
P46 S27 D
Kośmidry
P46 S27 G
P46 S27 H
P46 S31 A
P46 S31 B
P46 S31 C
P46 S31 D
P46 S31 E
P46 S31 F
P46 S31 G
P46 S31 H
P46 S31 I
P46 S32 A
P46 S32 B
P46 S32 C
P46 S32 D
P46 S32 E
P46 S32 F
P46 S32 G
P46 S32 H
P46 S32 I
P46 S35 A
P46 S35 B
P46 S35 C
P46 S35 D
P46 S35 E
P46 S35 F
P46 S35 G
P46 S35 H
P46 S35 I
P46 S36 A
P46 S36 B
P46 S36 C
P46 S36 D
P46 S36 E
P46 S36 F
P46 S36 G
P46 S36 H
P46 S36 I
P46 S37 A
P46 S37 B
P46 S37 C
P46 S37 D
P46 S37 E
P46 S37 F
P46 S37 G
P46 S37 H
P46 S37 I
P46 S38 A
P46 S38 B
P46 S38 C
GRZYBOWICE
P46 S38 D
P46 S38 E
P46 S38 F
P46 S38 G
P46 S38 H
P46 S38 I
P46 S39 A
P46 S39 B
P46 S39 C
P46 S39 D
P46 S39 E
P46 S39 F
P46 S39 G
P46 S39 H
P46 S39 I
P46 S40 A
P46 S40 B
P46 S40 D
P46 S40 E
P46 S40 F
ŁAWRÓW
P46 S40 G
P46 S40 H
P46 S40 I
P46 S41 A
ŁUCK-DWORZEC
P46 S41 B
P46 S41 C
P46 S41 E
MALIN
P46 S41 F
DOŁHOSZYJE
P46 S41 I
BOŻKIEWICZE
P46 S42 B
ORZEW
P46 S42 D
SUCHOWCE
P46 S42 E
DZIATKIEWICZE
P46 S42 F
RÓWNE
P46 S42 G
ŻARNÓW
P46 S42 H
HRUSZWICA
P46 S42 I
ZDOŁBUNÓW
P46 S43 A
P46 S43 B
P46 S43 C
P46 S43 D
P46 S43 E
P46 S43 F
P46 S43 G
P46 S43 H
P46 S43 I
P46 S44 A
P46 S44 B
P46 S44 C
P46 S44 D
P46 S44 E
P46 S44 F
P46 S44 G
P46 S44 H
P46 S44 I
P47 S27 A
P47 S27 B
P47 S27 D
P47 S27 E
P47 S27 G
P47 S27 H
P47 S30 F
SŁABOSZÓW
P47 S31 A
P47 S31 B
P47 S31 C
P47 S31 D
P47 S31 E
P47 S31 F
P47 S31 G
SKALBMIERZ
P47 S31 H
KAZIMIERZA WIELKA
P47 S31 I
NW. KORCZYN
P47 S32 A
P47 S32 B
P47 S32 C
P47 S32 D
P47 S32 E
P47 S32 F
P47 S32 G
P47 S32 H
P47 S32 I
P47 S35 A
P47 S35 B
P47 S35 C
P47 S35 E
P47 S35 F
P47 S35 H
P47 S35 I
P47 S36 A
P47 S36 B
P47 S36 C
P47 S36 D
P47 S36 E
P47 S36 F
P47 S36 G
P47 S36 H
P47 S36 I
P47 S37 A
P47 S37 B
P47 S37 C
P47 S37 D
P47 S37 E
P47 S37 F
P47 S37 G
P47 S37 H
P47 S37 I
P47 S38 A
P47 S38 B
P47 S38 C
P47 S38 D
P47 S38 E
P47 S38 F
P47 S38 G
P47 S38 H
P47 S38 I
P47 S39 A
P47 S39 B
P47 S39 C
P47 S39 D
P47 S39 E
P47 S39 F
P47 S39 G
P47 S39 H
P47 S39 I
P47 S40 A
P47 S40 B
P47 S40 C
P47 S40 D
P47 S40 E
P47 S40 F
P47 S40 G
P47 S40 H
P47 S40 I
P47 S41 D
WOŁKOWYJE
P47 S42 A
P47 S42 B
P47 S42 C
P47 S42 D
P47 S42 E
P47 S42 F
P47 S42 G
P47 S42 H
P47 S42 I
P47 S43 A
P47 S43 B
MILATYN
P47 S43 C
P47 S43 D
P47 S43 E
WIELBOWNO
P47 S43 G
NOWALIN
P47 S43 H
P47 S43 I
P47 S44 A
P47 S44 B
P47 S44 C
P47 S44 D
P47 S44 E
P47 S44 F
P47 S44 G
P47 S44 H
P47 S44 I
P48 S26 A
P48 S26 B
P48 S26 C
P48 S26 D
P48 S26 E
P48 S26 G
P48 S26 H
P48 S28 A
MIKOŁÓW
P48 S31 A
KOŚCIELEC
P48 S31 B
BEJSCE
P48 S31 C
SIEDLISZOWICE
P48 S31 D
BRZESKO NOWE
P48 S31 E
UŚCIE SOLNE
P48 S31 F
JADOWNIKI MOKRE
P48 S31 G
WOLA ZABIERZOWSKA
P48 S31 H
BOREK
P48 S31 I
BORZĘCIN
P48 S32 A
P48 S32 B
GRUSZÓW
P48 S32 C
RADOMYŚL WIELKI
P48 S32 D
ŻABO
P48 S32 F
JASTRZĄBKA STARA
P48 S32 G
TARNÓW
P48 S32 H
WOLA RZĘDZIŃSKA
P48 S32 I
CZARNA pod PILZNEM
P48 S34 C
P48 S34 F
P48 S34 H
RZESZÓW-WSCHÓD
P48 S34 I
P48 S35 A
P48 S35 B
P48 S35 C
P48 S35 D
P48 S35 E
P48 S35 F
P48 S35 G
P48 S35 H
P48 S35 I
P48 S36 A
P48 S36 B
P48 S36 C
P48 S36 D
P48 S36 E
P48 S36 F
P48 S36 G
P48 S36 H
P48 S36 I
P48 S37 A
P48 S37 B
P48 S37 C
P48 S37 D
P48 S37 E
P48 S37 F
P48 S37 G
P48 S37 H
P48 S37 I
P48 S38 A
P48 S38 B
P48 S38 C
P48 S38 D
P48 S38 E
P48 S38 F
P48 S38 G
ŻÓŁKIEW
P48 S38 H
P48 S38 I
P48 S39 A
P48 S39 B
P48 S39 C
P48 S39 D
P48 S39 E
P48 S39 F
P48 S39 G
P48 S39 H
P48 S39 I
P48 S40 A
P48 S40 B
P48 S40 C
P48 S40 D
P48 S40 E
P48 S40 F
P48 S40 G
P48 S40 H
P48 S40 I
P48 S41 A
P48 S41 B
P48 S41 C
P48 S41 D
P48 S41 E
P48 S41 F
P48 S41 G
P48 S41 H
P48 S41 I
P48 S42 A
P48 S42 B
P48 S42 C
P48 S42 D
P48 S42 E
P48 S42 F
P48 S42 G
P48 S42 H
P48 S42 I
P48 S43 A
P48 S43 B
P48 S43 C
P48 S43 D
P48 S43 E
P48 S43 F
P48 S43 G
P48 S43 H
P48 S43 I
P49 S26 A
P49 S26 B
P49 S26 D
P49 S26 E
P49 S26 F
P49 S26 G
P49 S26 H
P49 S26 I
P49 S28 H
P49 S28 I
P49 S30 C
P49 S30 D
P49 S30 E
P49 S30 F
P49 S30 G
P49 S30 H
P49 S30 I
Skrzydlna
P49 S31 A
P49 S31 B
P49 S31 C
P49 S31 D
P49 S31 E
P49 S31 F
P49 S31 G
P49 S31 H
P49 S31 I
P49 S32 A
P49 S32 B
P49 S32 C
P49 S32 D
P49 S32 E
P49 S32 F
P49 S32 G
P49 S32 H
P49 S32 I
P49 S33 C
PSTRĄGOWA
P49 S33 F
P49 S33 I
P49 S34 A
P49 S34 B
P49 S34 C
P49 S34 D
P49 S34 E
P49 S34 F
P49 S34 G
P49 S34 H
P49 S34 I
P49 S35 A
P49 S35 B
P49 S35 C
P49 S35 D
P49 S35 E
P49 S35 F
P49 S35 G
P49 S35 H
P49 S35 I
P49 S36 A
P49 S36 B
P49 S36 C
P49 S36 D
P49 S36 E
P49 S36 F
P49 S36 G
P49 S36 H
P49 S36 I
P49 S37 A
P49 S37 B
P49 S37 C
JANÓW
P49 S37 D
P49 S37 E
P49 S37 F
MSZANA
P49 S37 G
P49 S37 H
P49 S37 I
BARTATÓW
P49 S38 B
KULIKÓW
P49 S39 A
P49 S39 B
P49 S39 C
P49 S39 D
P49 S39 E
P49 S39 F
P49 S39 G
P49 S39 H
P49 S39 I
P49 S41 A
P49 S41 B
P49 S41 C
P49 S41 D
P49 S41 E
P49 S41 F
P49 S41 G
ZAŁOŚCE
P49 S41 H
P49 S41 I
P49 S42 A
P49 S42 B
P49 S42 C
P49 S42 D
P49 S42 E
P49 S42 F
P49 S42 G
P49 S42 H
P49 S42 I
P50 S31 A
P50 S31 B
P50 S31 C
P50 S31 D
P50 S31 E
P50 S31 F
P50 S31 I
NAWOJOWA (ZELEZNIKOWA)
P50 S32 A
P50 S32 B
P50 S32 C
Biecz
P50 S32 D
GRYBÓW
P50 S32 E
GORLICE
P50 S32 F
DOMINIKOWICE
P50 S32 G
ŁABOWA
P50 S32 H
P50 S32 I
SMEREKOWIEC
P50 S33 C
P50 S33 D
CIEKLIN
P50 S33 E
ŻMIGRÓD NOWY
P50 S33 F
IWONICZ
P50 S33 G
ŚWIĄTKOWA WIELKA
P50 S33 H
KRĘPNA
P50 S33 I
DUKLA
P50 S34 A
P50 S34 B
P50 S34 C
P50 S34 D
P50 S34 E
P50 S34 F
P50 S34 I
P50 S35 A
P50 S35 B
P50 S35 C
P50 S35 D
P50 S35 E
P50 S35 F
P50 S35 G
P50 S35 H
P50 S35 I
P50 S36 A
P50 S36 B
P50 S36 C
P50 S36 D
P50 S36 E
P50 S36 F
P50 S36 G
P50 S36 H
P50 S36 I
P50 S37 A
P50 S37 B
P50 S37 C
P50 S37 D
P50 S37 E
P50 S37 F
P50 S37 G
P50 S37 H
P50 S37 I
P50 S38 A
GLINNA-PUSTOMYTY
P50 S38 B
DAWIDÓW
P50 S38 C
P50 S38 D
P50 S38 E
P50 S38 F
P50 S38 G
P50 S38 H
P50 S38 I
P50 S39 A
P50 S39 B
P50 S39 C
P50 S39 D
P50 S39 E
P50 S39 F
P50 S39 G
P50 S39 H
P50 S39 I
P50 S40 H
P50 S42 A
P50 S42 B
P50 S42 C
P50 S42 D
P50 S42 E
P50 S42 F
P50 S42 G
P50 S42 H
P50 S42 I
P51 S28 G
P51 S28 H
P51 S28 I
P51 S29 A
P51 S29 B
ZUBROHLAWA
P51 S29 C
JABŁONKA
P51 S29 D
P51 S29 E
P51 S29 F
LIESEK
P51 S29 G
P51 S29 H
P51 S30 A
CZARNY DUNAJEC
P51 S30 B
NOWY TARG (NEUMARKT)
P51 S30 C
MANIOWY
P51 S30 D
ZUBSUCHE
P51 S30 E
BIAŁY DUNAJEC
P51 S30 F
NIEDZICA
P51 S30 G
ZAKOPANE
P51 S30 H
BRZEGI
P51 S30 I
ZDIAR
P51 S31 G
P51 S31 H
P51 S31 I
St. Lubovna (Str. Lubowla)
P51 S32 H
Malcov
P51 S32 I
P51 S33 A
NIEZNAJOWA
P51 S33 B
POLANY pod JAŚLISKAMI
P51 S33 C
JAŚLISKA
P51 S33 D
P51 S33 E
P51 S33 G
P51 S33 H
P51 S33 I
P51 S34 A
POLANY SUROWICZNE
P51 S34 B
BUKOWISKO
P51 S34 C
LESKO
P51 S34 D
WISŁOK WIELKI
P51 S34 E
KOMAŃCZA
P51 S34 F
BALIGRÓD
P51 S34 G
P51 S34 H
SOLNIK
P51 S34 I
STĘŻNICA
P51 S35 A
P51 S35 B
P51 S35 C
P51 S35 D
P51 S35 E
P51 S35 F
P51 S35 G
P51 S35 H
P51 S35 I
P51 S36 A
P51 S36 B
P51 S36 C
P51 S36 D
P51 S36 E
P51 S36 F
P51 S36 G
P51 S36 H
P51 S36 I
P51 S37 A
P51 S37 B
P51 S37 C
P51 S37 D
P51 S37 E
P51 S37 F
P51 S37 H
TRUSKAWIEC
P51 S37 I
P51 S38 A
P51 S38 B
P51 S38 C
P51 S38 D
P51 S38 E
P51 S38 F
P51 S38 G
P51 S38 H
P51 S38 I
P51 S39 A
P51 S39 B
P51 S39 C
P51 S39 D
P51 S39 E
P51 S39 F
P51 S39 G
P51 S39 H
P51 S39 I
P51 S40 A
P51 S40 B
P51 S40 D
P51 S40 E
P51 S40 G
P51 S40 H
P51 S41 C
P51 S41 F
P51 S41 H
P51 S41 I
P51 S42 B
P51 S42 C
P51 S42 D
SEROCKO
P51 S42 E
P51 S42 F
P51 S42 G
P51 S42 H
P51 S42 I
P52 S29 A
P52 S29 B
P52 S29 C
KLIN
P52 S29 D
P52 S29 E
P52 S29 F
P52 S29 G
P52 S29 H
P52 S29 I
P52 S30 A
HALA GORYCZKOWA
P52 S30 B
HALA GASIENICOWA
P52 S30 C
TATR. KOTLINA
P52 S30 D
P52 S30 E
P52 S30 F
P52 S30 G
P52 S30 H
P52 S30 I
P52 S34 A
P52 S34 D
P52 S34 E
P52 S34 F
P52 S34 G
P52 S34 H
P52 S34 I
P52 S35 A
P52 S35 B
P52 S35 C
P52 S35 D
P52 S35 E
P52 S35 F
P52 S35 G
P52 S35 H
P52 S35 I
P52 S36 A
P52 S36 B
P52 S36 C
P52 S36 D
P52 S36 E
P52 S36 F
P52 S36 G
P52 S36 H
P52 S36 I
P52 S37 A
P52 S37 B
P52 S37 C
P52 S37 D
P52 S37 E
P52 S37 F
P52 S37 G
P52 S37 H
P52 S37 I
P52 S38 A
P52 S38 B
P52 S38 C
P52 S38 D
P52 S38 E
P52 S38 F
P52 S38 G
P52 S38 H
P52 S38 I
P52 S39 A
P52 S39 B
P52 S39 C
P52 S39 D
P52 S39 E
P52 S39 F
P52 S39 G
P52 S39 H
P52 S39 I
P52 S40 A
P52 S40 B
P52 S40 C
P52 S40 D
P52 S40 E
P52 S40 F
P52 S40 G
P52 S40 H
P52 S40 I
P52 S41 B
P52 S41 C
P52 S41 D
P52 S41 E
P52 S41 F
P52 S41 G
P52 S41 H
P52 S41 I
P52 S42 A
P52 S42 B
P52 S42 C
P52 S42 D
P52 S42 E
P52 S42 F
P52 S42 G
P52 S42 H
P52 S42 I
P53 S36 A
P53 S36 B
P53 S36 C
P53 S36 D
P53 S36 E
P53 S36 F
P53 S36 G
P53 S36 H
P53 S36 I
P53 S37 A
P53 S37 B
P53 S37 C
P53 S37 D
P53 S37 E
P53 S37 F
P53 S37 G
P53 S37 H
P53 S37 I
P53 S38 A
P53 S38 B
P53 S38 C
P53 S38 D
P53 S38 E
P53 S38 F
P53 S38 G
P53 S38 H
P53 S38 I
P53 S39 A
P53 S39 B
P53 S39 C
P53 S39 D
P53 S39 E
P53 S39 F
P53 S39 G
P53 S39 H
P53 S39 I
P53 S40 A
P53 S40 B
P53 S40 C
P53 S40 D
P53 S40 E
P53 S40 F
P53 S40 G
P53 S40 H
P53 S40 I
P53 S41 A
P53 S41 B
P53 S41 C
JAGIELNICA
P53 S41 D
P53 S41 E
P53 S41 F
P53 S41 G
P53 S41 H
P53 S41 I
P53 S42 A
P53 S42 B
P53 S42 C
P53 S42 D
P53 S42 E
P53 S42 F
P53 S42 G
P53 S42 H
P53 S42 I
P54 S37 A
P54 S37 B
P54 S37 C
P54 S37 D
P54 S37 E
P54 S37 F
P54 S37 G
P54 S37 H
P54 S37 I
P54 S38 A
P54 S38 B
P54 S38 C
P54 S38 D
P54 S38 E
P54 S38 F
P54 S38 G
P54 S38 H
P54 S38 I
P54 S39 A
P54 S39 B
P54 S39 C
P54 S39 D
P54 S39 E
P54 S39 F
P54 S39 G
P54 S39 H
P54 S39 I
P54 S40 A
P54 S40 B
P54 S40 C
P54 S40 D
P54 S40 E
P54 S40 F
P54 S40 G
P54 S40 H
P54 S40 I
P54 S41 A
P54 S41 B
P54 S41 C
P54 S41 D
P54 S41 E
P54 S41 F
P54 S41 G
P54 S41 H
P54 S41 I
P54 S42 A
P54 S42 B
P54 S42 C
P54 S42 D
P54 S42 E
P54 S42 F
P54 S42 G
P54 S42 H
P54 S42 I
P54 S43 A
P54 S43 B
P54 S43 C
P54 S43 D
P54 S43 E
P54 S43 F
P54 S43 G
P54 S43 H
P54 S43 I
P55 S38 A
P55 S38 B
P55 S38 C
P55 S38 D
P55 S38 E
P55 S38 F
P55 S38 G
P55 S38 H
P55 S38 I
P55 S39 A
P55 S39 B
P55 S39 C
P55 S39 D
P55 S39 E
P55 S39 F
P55 S39 G
P55 S39 H
P55 S39 I
P55 S40 A
P55 S40 B
P55 S40 C
P55 S40 D
P55 S40 E
P55 S40 F
P55 S40 G
P55 S40 H
P55 S40 I
P55 S41 A
P55 S41 B
P55 S41 C
P55 S41 D
P55 S41 E
P55 S41 F
P55 S41 G
P55 S41 H
P55 S41 I
P56 S39 A
P56 S39 B
P56 S39 C
P56 S39 D
P56 S39 E
P56 S39 F
P56 S39 G
P56 S39 H
P56 S39 I
P56 S40 A
P56 S40 B
P56 S40 C
P56 S40 D
P56 S40 E
P56 S40 F
P56 S40 G
P56 S40 H
P56 S40 I
P57 S39 A
P57 S39 B
P57 S39 C
P57 S39 D
P57 S39 E
P57 S39 F
P57 S39 G
P57 S39 H
P57 S39 I
P57 S40 A
P57 S40 B
P57 S40 C
P57 S40 D
P57 S40 E
P57 S40 F
P57 S40 G
P57 S40 H
P57 S40 I
Długość działki stopniowej na ramce skorowidza: 1° dług. i szer. geogr.

Załączniki do tej kategorii:

ZałącznikPoland and adjacent countries, 1:25,000 sheets in Directorate of Military Survey, approx. 1955 ± 1955 details
Polska i kraje ościenne. Arkusze oryginalnej mapy WIG 1:25 000 w zbiorach Directorate of Military Survey, ok. 1955 r.
ZałącznikPoland and adjacent countries, 1:25,000 sheets in Directorate of Military Survey, working copy, approx. 1955 ± 1955 details
Polska i kraje ościenne. Arkusze oryginalnej mapy WIG 1:25 000 w zbiorach Directorate of Military Survey, kopia robocza, ok. 1955 r.
ZałącznikPoland and adjacent countries, 1:25,000 sheets in Directorate of Military Survey, WIG sheet rev. progress, approx. 1955 ± 1955 details
Polska i kraje ościenne. Arkusze oryginalnej mapy WIG 1:25 000 w zbiorach Directorate of Military Survey, postępy aktualizacji arkuszy w WIG na podstawie WSG, ok. 1955 r.

query: 0.0040271282196045 print: 1.0662338733673