Wybierz kategorię:
17
59
17
49
32
59
32
49
L-13
L-14
Печоры
Petseri
Petschur
L-15
L-22
L-23
L-24
L-Д
L-Е
Вайзен
Vaide
LI-10
LI-11
LI-12
LI-13
LI-14
LI-15
LI-16
LI-17
LI-18
LI-19
LI-20
LI-21
LI-22
LI-23
LI-24
Пруды
LI-Д
LI-Е
LI-Ж
Грос Ирбен
LI-З
LII-Г
LII-Д
LII-Е
LII-Ж
Межак
LII-З
LII-И
Виндава
Ventspils
Windawa
Windau
LIII-А
LIII-Б
LIII-В
LIII-Г
LIII-Д
LIII-Е
LIII-Ж
Пильтен
Piltene
Piltyń
LIII-З
LIII-И
Тальсен
Telšiai
LIV-Б
LIV-Г
LIV-Д
LIV-Е
Сернатен
LIV-Ж
Лайдецеме
LIV-З
LIV-И
Сернатен
Sārnate
LIX-1
LIX-2
LIX-3
Биржи
Biržai
Birże
Birsen
LIX-4
LIX-5
LIX-6
LIX-7
LIX-А
LIX-Б
LIX-В
LIX-Г
LIX-Д
LIX-Е
Паленгоф
LIX-Ж
Шкуды
Skuodas
LIX-З
LIX-И
Шкуды
Skuodas
Szkudy
Schoden
LIX-К
Папенгоф
Pape
Gut Papenhof
LV-17
LV-18
LV-19
LV-20
LV-21
LV-В
Туккум
Tukums
Tuckum
Tukum
LV-Г
LV-Д
LV-Е
Ульмален
LV-Ж
LV-З
Ятелингоф
LV-И
Гольдинген
LV-К
Ульмален
Ulmale
Ulmalen
LVI-Б
LVI-В
LVI-Г
LVI-Д
LVI-Е
Вирткнален
LVI-Ж
LVI-З
Газенпот
LVI-И
Сексатен
LVI-К
LVII-1
Экау
Iecava
Eckau
Ekawa
LVII-15
LVII-2
LVII-А
LVII-Б
Митава
Jelgava
Mitau
Mitawa
LVII-В
LVII-Г
LVII-Д
LVII-Е
Либава
Liepāja
LVII-Ж
Ильмаген
LVII-З
LVII-И
Пампельн
LVII-К
Либава
Liepāja
Libau
Lipawa
LVIII-2
LVIII-3
LVIII-4
LVIII-5
Якобстадт
Jēkabpils
Jakobstadt
Jakubowo
LVIII-6
LVIII-7
LVIII-А
LVIII-Б
LVIII-В
LVIII-Г
LVIII-Д
LVIII-Е
Бернатен
Bernāti
LVIII-Ж
Поплакен
Paplaka
LVIII-З
Вайноден
Vainode
LVIII-И
LVIII-К
Бернатен
Bernāti
Bernaten
LX-8
Миштели
Mīšteļi
LX-Б
Мешкуцы
Meškuičiai
LX-Д
Тришки
Tryškiai
Tryszki
LX-Е
LX-Ж
Кальвария
Varduva
LX-З
LX-И
Добряны
Darbėnai
Dorbiany
LX-К
LXI-А
Покрои
Pakruojis
Pokroje
Pockroy
LXI-Г
Паплештакяй
Paplėštakiai
LXI-Д
LXI-Е
Тельши
Telšiai
Telsze
LXI-Ж
LXI-З
Либгиры
Liepgiriai
LXI-И
Кретинген
Kretinga
Kretynga
LXII-Г
LXII-Д
Повондени
Pavandenė
Powondeń
LXII-Е
LXII-Ж
Ретово
Rietavas
Retów
LXII-З
LXII-И
Горжды
Garždai
Gorżdy
LXIII-Ж
LXIII-З
Швекшни
Švekšna
Szweksznie
LXIII-И
LXIV-В
Россиены
Raseiniai
Rosienie
LXIV-Ж
Войнуты
Vainutas
Wojnuta
LXIV-З
Новое Место
Žemaičių Naumėstis
Nowe Miasto
LXIX-1
Прены
Prienai
Preny
LXIX-2
Стоклишки
Stakliškės
Stokliszki
LXIX-3
Высокий Двор
Aukštadvaris
Wysoki Dwór
LXIX-4
Новые Троки
Trakai
Trakai
LXIX-5
Рудомино
Rudamina
Rudomino
LXIX-6
Медники
Medininkai
Miedniki Królewskie
LXIX-А
LXIX-Б
Мариамполь
Marijampolė
Mariampol
LXIX-В
Волковишки
Vilkaviškis
Wyłkowyszki
LXIX-Г
Вержболово
Virbalis
Wierzbołów
LXV-Ж
LXVI-1
Вендзягола
Vandžiogala
Wędziagoła
LXVI-2
Яново
Jonava
Janów
LXVI-А
LXVI-Б
Средники
Seredžius
Średniki
LXVI-В
Велиона
Veliuona
Wielona
LXVI-Г
LXVI-Д
Пасвенты
Pašventys
LXVI-Е
LXVII-Б
Вилюсе
Viliušai
LXVII-В
Шаки
Šakiai
Szaki
LXVIII-14
Вороны
LXX-1
Олита
Alytus
Olita
LXX-2
Давги
Daugai
Dougi
LXX-3
Ганушишки
Onuškis
Hanuszyszki
LXX-4
Олькеники
Valkininkai
Olkieniki
LXX-5
Яшуны
Jašiūnai
Jaszuny
LXX-6
Солечники
Šalčininkai
Soleczniki
LXX-А
Симно
Simnas
Simno
LXX-Б
Людвинов
Liudvinavas
Ludwinów
LXX-В
Кальвария
Kalvarija
Kalwaria
LXX-Г
LXXI-10
Лебедево
LXXII-1
Друскеники
Druskininkai
Druskieniki
LXXII-3
Конява
Kaniava
Koniawa
LXXII-В
Краснополь
Krasnopol
Krasnapolis
LXXII-Г
СУВАЛКИ
Suwałki
Suvalkai
Sudauen
LXXIII-В
Августов
Augustów
LXXIII-Г
Рачки
Raczki
LXXIV-Б
Липск
Lipsk
LXXIV-Г
LXXIV-Д
LXXIX-З
Говорово
Goworowo
LXXIX-И
LXXIX-К
Маков
Maków Mazowiecki
LXXIX-Л
Цеханов
Ciechanów
LXXIX-М
LXXIX-Н
Радзанов
Radzanów
LXXIX-О
LXXIX-П
Серпец
Sierpc
LXXIX-Р
Кикол
Kikół
LXXIX-С
LXXIX-Т
Александров
Aleksandrów Kujawski
LXXV-1
Обухово
LXXV-2
Скидель
LXXV-В
Суховоля
Suchowola
LXXV-Г
Долистово
Stare Dolistowo
LXXV-Д
LXXV-Е
Щучин
Szczuczyn
LXXVI-В
Ясеновка
Jasionówka
LXXVI-Г
LXXVI-Д
Осовец
Osowiec
LXXVI-Е
LXXVI-Ж
Кольно
Kolno
LXXVI-З
LXXVI-И
Мышинец
Myszyniec
LXXVII-Б
Супрасль
Supraśl
LXXVII-Г
Тыкоцин
Tykocin
LXXVII-Д

Wizna
LXXVII-Ж
LXXVII-З
Кузи
Kuzie
LXXVII-И
LXXVII-К
Хоржеле
Chorzele
LXXVII-Л
LXXVII-М
Куклин
Kuklin
LXXVIII-В
Белосток
Białystok
LXXVIII-Г
LXXVIII-Д
Вноры
Wnory
LXXVIII-Е
LXXVIII-Ж
LXXVIII-З
Остроленка
Ostrołęka
LXXVIII-И
LXXVIII-К
Пжасныш
Przasnysz
LXXVIII-Л
LXXVIII-М
Млава
Mława
LXXVIII-Н
LXXVIII-О
Журамин
Żuromin
LXXVIII-П
Рыпин
Rypin
LXXVIII-Р
LXXVIII-С
Доброжин
Golub-Dobrzyń
LXXX-12
LXXX-14
Зажевичи
LXXX-З
Сечихи
LXXX-И
LXXX-К
LXXX-Л
Гай
Gaj
LXXX-М
Вкра
Wkra
LXXX-Н
LXXX-О
Козлов
LXXX-П
Халин
Chalin
LXXX-Р
Липно
Lipno
LXXX-С
LXXX-Т
Пржисек
Przysiek
LXXXI-15
Скавшин
LXXXI-В
Боцьки
LXXXI-Г
Осмоле
LXXXI-Д
Дзежбы
LXXXI-Е
LXXXI-Ж
Сточек
Stoczek
LXXXI-З
Китсины
LXXXI-И
LXXXI-К
Сероцк
Serock
LXXXI-Л
LXXXI-М
Плонск
Płońsk
LXXXI-Н
LXXXI-О
ПЛОЦК
Płock
LXXXI-П
LXXXI-Р
LXXXI-С
Влоцлавек
Włocławek
LXXXI-Т
LXXXI-У
LXXXII-В
Залесье
LXXXII-Г
LXXXII-Д
Дрогичин
Drohiczyn
LXXXII-Ж
LXXXII-З
Полазы
LXXXII-И
Радимин
Radzymin
LXXXII-К
LXXXII-Л
Закрочим
Zakroczym
LXXXII-М
LXXXII-Н
Вышегрод
Wyszogród
LXXXII-О
LXXXII-П
Гостынин
Gostynin
LXXXII-Р
LXXXII-С
Ходеч
Chodecz
LXXXII-Т
Сомпольно
Sompolno
LXXXII-У
LXXXII-Ф
Вильчин
Wilczyn
LXXXIII-13
Ситница
LXXXIII-В
Янов
Janów Podlaski
LXXXIII-Г
Лосице
Łosice
LXXXIII-Ж
Калушин
Kałuszyn
LXXXIII-З
Ново-Минск
Mińsk Mazowiecki
LXXXIII-И
LXXXIII-К
ВАРШАВА
Warszawa
LXXXIII-Л
Блоне
Błonie
LXXXIII-М
LXXXIII-Н
Сохачев
Sochaczew
LXXXIII-О
Осмолин
Osmolin
LXXXIII-П
LXXXIII-Р
Кутно
Kutno
LXXXIII-С
LXXXIII-Т
Коло
Koło
LXXXIII-У
Конин
Konin
LXXXIII-Ф
Слупцы
Słupca
LXXXIII-Х
LXXXIV-В
Бела
Biała Podlaska
LXXXIV-Г
Куров
Kurów
LXXXIV-Д
Ольшиц
Olszyc
LXXXIV-Е
LXXXIV-Ж
Старогрод
LXXXIV-З
LXXXIV-И
Пясечно
Piaseczno
LXXXIV-К
LXXXIV-Л
Вискитки
Wiskitki
LXXXIV-М
LXXXIV-Н
Лович
Łowicz
LXXXIV-О
LXXXIV-П
LXXXIV-Р
Грабов
Grabów
LXXXIV-С
Турек
Turek
LXXXIV-Т
LXXXIV-У
Гродзец
Grodziec
LXXXIV-Ф
Холендры
Holendry
LXXXIV-Х
LXXXIX-1
Любомль
Luboml
LXXXIX-10
Немовичи
LXXXIX-11
Выры
LXXXIX-12
Ракитно
LXXXIX-13
Сновидовичи
LXXXIX-14
Олевск
LXXXIX-15
Замысловичи
LXXXIX-2
LXXXIX-3
Ковель
Kowel
LXXXIX-4
Билин
Bilin
LXXXIX-5
Трояновка
Trojanówka
LXXXIX-6
Оконск
LXXXIX-7
Чарторийск
LXXXIX-8
LXXXIX-9
Городец
LXXXIX-А
Сверже
LXXXIX-Б
Савин
Sawin
LXXXIX-В
Седлище
Siedliszcze
LXXXIX-Г
LXXXIX-Д
ЛЮБЛИН
Lublin
LXXXIX-Е
Вонвольница
Wąwolnica
LXXXIX-Ж
Яновец
Janowiec
LXXXIX-З
Цепелев
Ciepielów
LXXXIX-И
Скарышев
Skaryszew
LXXXIX-К
LXXXIX-Л
LXXXIX-М
Конск
Końskie
LXXXIX-Н
LXXXIX-О
Стобница
LXXXIX-П
LXXXIX-Р
Тржонс
LXXXIX-С
LXXXIX-Т
Велюнь
Wieluń
LXXXIX-У
LXXXV-9
Городно
LXXXV-Ж
LXXXV-З
LXXXV-И
Зембжиков
LXXXV-К
LXXXV-Л
Гройцы
Grójec
LXXXV-М
LXXXV-Н
Скерневицы
Skierniewice
LXXXV-О
Гловно
Głowno
LXXXV-П
LXXXV-Р
Озорков
Ozorków
LXXXV-С
Унеев
Uniejów
LXXXV-Т
LXXXV-У
Пржесполев
LXXXV-Ф
LXXXV-Х
LXXXVI-6
Любешов
LXXXVI-Ж
Желехов
Żelechów
LXXXVI-З
Мацеевице
Maciejowice
LXXXVI-И
LXXXVI-К
Михалов
Michałów Górny
LXXXVI-Л
LXXXVI-М
Бела
Biała Rawska
LXXXVI-Н
LXXXVI-О
Колюшки
Koluszki
LXXXVI-П
ЛОДЗЬ
Łódź
LXXXVI-Р
LXXXVI-С
Шадек
Szadek
LXXXVI-Т
Варта
Warta
LXXXVI-У
LXXXVI-Ф
КАЛИШ
Kalisz
LXXXVII-10
Колки
LXXXVII-11
Озеры
LXXXVII-12
Старое Село
LXXXVII-13
Глинное
LXXXVII-2
LXXXVII-9
LXXXVII-Б
Влодава
Włodawa
LXXXVII-В
Коденец
Kodeniec
LXXXVII-Г
Едлянка
Jedlanka Podleśna, Ostrów Lubelski
LXXXVII-Д
Коцк
Kock
LXXXVII-Е
Лысобыки
Łysobyki
LXXXVII-Ж
Ивангород
Dęblin
LXXXVII-З
Козенице
Kozienice
LXXXVII-И
Главачев
Głowaczów
LXXXVII-К
LXXXVII-Л
Высмержице
Wyśmierzyce
LXXXVII-М
Ржечица
Rzeczyca
LXXXVII-Н
Томашов
Tomaszów Mazowiecki
LXXXVII-О
LXXXVII-П
Тушин
Tuszyn
LXXXVII-Р
Ласк
Łask
LXXXVII-С
LXXXVII-Т
Серадз
Sieradz
LXXXVII-У
LXXXVII-Ф
Грабов
Grabów nad Pilicą
LXXXVIII-1
Головно
LXXXVIII-10
Сарны
LXXXVIII-11
Ельно
LXXXVIII-2
Выжва
LXXXVIII-3
Мызов
LXXXVIII-4
Несухоеже
LXXXVIII-8
LXXXVIII-9
Бережница
LXXXVIII-А
Свитязь
LXXXVIII-Б
Оссова
Osowa
LXXXVIII-В
Надрыбе
Nadrybie
LXXXVIII-Г
LXXXVIII-Д
Любартов
Lubartów
LXXXVIII-Е
Куров
Kurów
LXXXVIII-Ж
Новоалександрия
Puławy
LXXXVIII-З
Зволень
Zwoleń
LXXXVIII-И
LXXXVIII-К
РАДОМ
Radom
LXXXVIII-Л
Скржинно
Skrzynno
LXXXVIII-М
Опочно
Opoczno
LXXXVIII-Н
LXXXVIII-О
ПЕТРОКОВ
Piotrków Trybunalski
LXXXVIII-П
LXXXVIII-Р
LXXXVIII-С
Видава
Widawa
LXXXVIII-Т
LXXXVIII-У
Лютутов
Lututów
XC-1
Дубенка
Dubienka
XC-10
Витковичи
XC-11
Ленчин
XC-12
Боровое
XC-13
Лопатчин
XC-14
Держановка
XC-15
XC-2
Олеск
XC-3
Турийск
XC-4
Озеряны
XC-5
Сокуль
XC-6
Колки
XC-7
XC-8
Мицк
XC-9
XC-А
Бережцы
XC-Б
Холм
Chełm
XC-В
Павлов
Pawłów
XC-Г
Пяски
Piaski
XC-Д
Быхава
Bychawa
XC-Е
Ходель
Chodel
XC-Ж
Юзефов
Józefów
XC-З
Солец
Solec nad Wisłą
XC-И
Грабовец
Grabowiec
XC-К
Бзин
Skarżysko-Kamienna
XC-Л
XC-М
Сербинов
Serbinów
XC-Н
Пржедборж
Przedbórz
XC-О
XC-П
Ново-Радомск
Radomsko
XC-Р
XC-С
Дзялошин
Działoszyn
XC-Т
XC-У
Прашка
Praszka
XCI-1
XCI-10
Березно
XCI-11
Быстричи
XCI-12
XCI-13
Дубники
XCI-14
Эмильчино
XCI-15
Королевка
XCI-2
Владимир-Волынский
Włodzimierz
XCI-3
Оздютичи
XCI-4
XCI-5
Рожище
XCI-6
Юзефин
XCI-7
XCI-8
Постойно
XCI-9
Костополь
Kostopol
XCI-А
Ухане
Uchanie
XCI-Б
Войславице
Wojsławice
XCI-В
Красностав
Krasnystaw
XCI-Г
Жолкевка
Żółkiewka
XCI-Д
Закржувек
Zakrzówek
XCI-Е
Красник
Kraśnik
XCI-Ж
Аннополь
Annopol
XCI-З
Ожаров
Ożarów
XCI-И
Островец
Ostrowiec Świętokrzyski
XCI-К
Бодзентин
Bodzentyn
XCI-Л
КЕЛЬЦЫ
Kielce
XCI-М
Корчин
Korczyn
XCI-Н
XCI-О
Влощова
Włoszczowa
XCI-П
XCI-Р
Боровно
Borowno
XCI-С
Трусколясы
Truskolasy
XCI-Т
XCII-1
Грубешов
Hrubieszów
XCII-10
Сенное
XCII-11
Людвиполь
XCII-12
Городница
XCII-13
XCII-14
Сербы
XCII-15
XCII-2
Бумшковичи
XCII-3
XCII-4
Садово
XCII-5
Луцк
Łuck
XCII-6
XCII-7
Олыка
Ołyka
XCII-8
XCII-9
Тучин
XCII-А
XCII-Б
Дембовец
Dębowiec
XCII-В
XCII-Г
Туробин
Turobin
XCII-Д
Янов
Janów Lubelski
XCII-Е
XCII-Ж
Липа
Lipa
XCII-З
Сандомир
Sandomierz
XCII-И
Голошице
Gołoszyce
XCII-К
XCII-Л
Пержхница
Pierzchnica
XCII-М
XCII-Н
XCII-О
XCII-П
Пржиров
Przyrów
XCII-Р
Ченстохов
Częstochowa
XCII-С
XCII-Т
XCIII-1
Литовиж
XCIII-2
XCIII-4
Ковбань
XCIII-5
XCIII-6
Боярка
XCIII-7
XCIII-А
Тышовцы
XCIII-Б
XCIII-В
Вепрец
XCIII-Г
Белгорай
Biłgoraj
XCIII-Д
XCIII-Е
Розвадов
Rozwadów
XCIII-Ж
XCIII-З
XCIII-И
Осек
Osiek
XCIII-К
Шидлов
Szydłów
XCIII-Л
XCIII-М
Андреев, Пинчов
Jędrzejów, Pińczów
XCIII-Н
XCIII-О
Щекоцины
Szczekociny
XCIII-П
Влодовице
XCIII-Р
XCIII-С
Малый Рудник
XCIV-1
Белж
Bełz
XCIV-3
Стоянов
Stojanów
XCIV-4
XCIV-5
Берестечко
Beresteczko
XCIV-6
XCIV-7
Дубно
Dubno
XCIV-А
XCIV-Б
Томашев
Tomaszów Lubelski
XCIV-В
XCIV-Г
Бабице
Babice
XCIV-Д
XCIV-И
XCIV-К
Стопница, Пацанов
Stopnica, Pacanów
XCIV-Л
Вислица
Wiślica
XCIV-М
XCIV-Н
Мехов
Miechów
XCIV-О
XCIV-П
XCIV-Р
Бендзин
Będzin
XCIV-С
Тарновиц
XCV-10
XCV-11
XCV-12
XCV-13
XCV-14
XCV-15
XCV-16
XCV-17
XCV-18
XCV-19
XCV-20
XCV-22
XCV-23
XCV-24
XCV-5
XCV-6
Рудня Почаевская
Rudnia Poczajowska
XCV-7
XCV-8
XCV-9
XCV-Л
XCV-М
XCV-Н
XCV-О
XCV-П
Олькуш
Olkusz
XCV-Р
XCVI-5
Кременец
Krzemieniec
XCVI-6
XCVI-7
Броды
Brody
XCVII-5
Вишневец
Wiśniowiec
XCVII-6
Крутнев
XCVII-7
XLIX-15
XLIX-16
Псков
Pleskau
Psków
XLIX-17
XLIX-18
XLIX-19
XLIX-20
XLIX-21
XLIX-22
XLIX-23
XLIX-24
XLIX-E
XLIX-Ж
XLVIII-10
XLVIII-15
XLVIII-16
XLVIII-17
XLVIII-18
XLVIII-19
XLVIII-2
Аромец
Arumetsa
XLVIII-20
XLVIII-21
XLVIII-22
XLVIII-23
XLVIII-24
XLVIII-3
XLVIII-5
XLVIII-E
XLVIII-А
XLVIII-Д
XLVIII-Ж
Długość działki stopniowej na ramce skorowidza: 1° dług. i szer. geogr.

Załączniki do tej kategorii:

ZałącznikEUROPÄISCHES RUSSLAND 1:42 000 ± 1940 details
Soviet 1:42,000 maps in the collection of the Library of Congress (Call No: G7000 s42 .R8)
ZałącznikСБОРНАЯ ТАБЛИЦА ВЕРСТОВОЙ КАРТЫ ЗАПАДНОГО ПОГРАНИЧНОГО ПРОСТРАНСТВА СССР И ПРИЛЕГАЮЩИХ ГОСУДАРСТВ (Полши и Литвы) 1938 details
Index sheet of the 1-verst map of the western border area between USSR and neighbouring states Poland and Lithuania)
ZałącznikRussische Beutekarten 1:42 000 ± 1941 details

query: 0.00082302093505859 print: 0.030431032180786