Wybierz kategorię:
23
55
23
53
26
55
26
53
W E N S
LXIX-1
Прены
Prienai
Preny
LXIX-2
Стоклишки
Stakliškės
Stokliszki
LXIX-3
Высокий Двор
Aukštadvaris
Wysoki Dwór
LXIX-4
Новые Троки
Trakai
Trakai
LXIX-5
Рудомино
Rudamina
Rudomino
LXIX-6
Медники
Medininkai
Miedniki Królewskie
LXIX-А
LXIX-Б
Мариамполь
Marijampolė
Mariampol
LXVII-Б
Вилюсе
Viliušai
LXX-1
Олита
Alytus
Olita
LXX-2
Давги
Daugai
Dougi
LXX-3
Ганушишки
Onuškis
Hanuszyszki
LXX-4
Олькеники
Valkininkai
Olkieniki
LXX-5
Яшуны
Jašiūnai
Jaszuny
LXX-6
Солечники
Šalčininkai
Soleczniki
LXX-А
Симно
Simnas
Simno
LXX-Б
Людвинов
Liudvinavas
Ludwinów
LXXII-1
Друскеники
Druskininkai
Druskieniki
LXXII-3
Конява
Kaniava
Koniawa
LXXIV-Б
Липск
Lipsk
LXXV-1
Обухово
LXXV-2
Скидель
LXXVII-Б
Супрасль
Supraśl
Długość działki stopniowej na ramce skorowidza: 1° dług. i szer. geogr.

Załączniki do tej kategorii:

ZałącznikEUROPÄISCHES RUSSLAND 1:42 000 ± 1940 details
Soviet 1:42,000 maps in the collection of the Library of Congress (Call No: G7000 s42 .R8)
ZałącznikСБОРНАЯ ТАБЛИЦА ВЕРСТОВОЙ КАРТЫ ЗАПАДНОГО ПОГРАНИЧНОГО ПРОСТРАНСТВА СССР И ПРИЛЕГАЮЩИХ ГОСУДАРСТВ (Полши и Литвы) 1938 details
Index sheet of the 1-verst map of the western border area between USSR and neighbouring states Poland and Lithuania)
ZałącznikRussische Beutekarten 1:42 000 ± 1941 details

query: 0.00064396858215332 print: 0.010322093963623