Wybierz kategorię:
19
50
19
50
20
50
20
50
W N
R.I L.1 R.I L.10 Несуловице Niesułowice R.I L.11 Горенице R.I L.2 Охоец R.I L.3 R.I L.4 R.I L.5 R.I L.6 Яворжно Jaworzno R.I L.7 Ценжковице Ciężkowice R.I L.8 Серща Siersza R.I L.9 Чижувка R.II L.1 R.II L.10 Журада Bobrek R.II L.11 Осек Osiek R.II L.2 Катовице (юг) Katowice (pd) R.II L.3 R.II L.4 Мысловице -Нивка Mysłowice – Niwka R.II L.5 Бобрек Bobrek R.II L.6 Щакова Szczakowa R.II L.7 R.II L.8 Бор-Бискупи Bór Biskupi R.II L.9 Подлесе Podlesie R.III L.1 R.III L.10 Олькуш Olkusz R.III L.11 Скальск Skalsk R.III L.2 Катовице (сев.) Katowice (pn) R.III L.3 Милевице -Сосновице Milewice –Sosnowice R.III L.4 Сосновице -Сельце Sosnowiec –Sielce R.III L.5 Поромбка Porąbka R.III L.6 Граница -Немце Granica –Niemce R.III L.7 Дембова- Гура Dębowa Góra R.III L.8 Буковно Bukowno R.III L.9 Старчинов Starczynów R.IV L.1 Кенигсгютте Królewska Huta R.IV L.10 Поморжаны Pomorzany R.IV L.11 R.IV L.2 Семяновице -Лаурагютте Siemianowice -Huta Laura R.IV L.3 Челядзь -Милевице Czeladź –Milewice R.IV L.4 Бендзин -Малобондз -Домброва Będzin –Małobądz –Dąbrowa R.IV L.5 Домброва -Загорже Dąbrowa –Zagórze R.IV L.6 Стржемешице- Вельке Strzemieszyce Wielkie R.IV L.7 Козел Kozieł R.IV L.8 Славков Sławków R.IV L.9 Болеслав Bolesław R.IX L.1 R.IX L.2 Ожаровице Ożarowice R.IX L.3 Зендек R.IX L.4 R.IX L.5 Северж Siewierz R.IX L.6 Кржемендза R.IX L.7 Поремба Мржиглодска Poręba Mrzygłódzka R.IX L.8 Заверце Zawiercie R.V L.1 Бейтен Bytom R.V L.10 Ключи R.V L.11 R.V L.2 Долькен Dołki R.V L.3 Гродзец Grodziec R.V L.4 Бендин Bedzin R.V L.5 Старая Домброва Stara Dąbrowa R.V L.6 Голоног -Лосен Gołonóg –Łosień R.V L.7 Лосень Łosień R.V L.8 Окрадзёнов Okradzionów R.V L.9 Блендов Błędów R.VI L.1 Бобровники Bobrowniki R.VI L.2 Бобровники -Рогозник Boborowniki –Rogoźnik R.VI L.3 Стржижовице -Псары Strzyżowice –Psary R.VI L.4 Псары -Сарнов Psary –Sarnów R.VI L.5 Пржечов -Антонов Przeczów -Antonów R.VI L.6 Зомбковице Ząbkowice Śląskie R.VI L.7 Ленка R.VI L.8 Неговонице R.VII L.1 Весола Wesoła R.VII L.2 Добешовице Dobieszowice R.VII L.3 Твардовице Twardowice R.VII L.4 Топоровице -Домбе Toporowice -Dąbie R.VII L.5 Войковице Косцельне Wojkowice Kościelne R.VII L.6 Хрущоброд R.VII L.7 Тржебычка R.VII L.8 R.VIII L.1 Нейдек R.VIII L.2 Нездара -Томпковице Niezdara -Tompkowice R.VIII L.3 Мышковице -Нова-Весь Myszkowice -Nowa Wieś R.VIII L.4 Мерженчице -Пржечице Mierzęcice -Przeczyce R.VIII L.5 Тулишов -Кузница Св.Яньска Tuliszów -Kuźnica Świętojańska R.VIII L.6 Голуховице Gołuchowice R.VIII L.7 Ценговице -Высока Пилицка Cęgowice -Wysoka Pilicka R.VIII L.8 Лазы Łazy
Długość działki stopniowej na ramce skorowidza: 1° dług. i szer. geogr.
"Dla poprawnego wyświetlania tej podstrony niezbędna jest przeglądarka obsługąca HTML5 łącznie z SVG."

Załączniki do tej kategorii:

ZałącznikСборный трианголяционный лист карты польского каменноугольного бассейна Skorowidz triangulacyjny mapy złóż polskiego zagłębia węgla kamiennego1914 details

query: 0.0085611343383789 print: 0.018350124359131