Wybierz kategorię:
43
40
43
35
47
40
47
35
XIX.16.
Kilisa-Kendi
XIX.17.
Maku
XIX.18.
Chok
XVIII.18.
Sadarak
XX.16.
Medschiler
XX.17.
Kara Āïne
XX.18.
Tschors
XXI.16.
Heretil
XXI.17.
Kotur
XXI.18.
Chôi
XXI.19.
Marand
XXII.16.
Deir
XXII.17.
Dilmân
XXII.18
Kara Bagh
XXII.19
Tasûdsch
XXII.20.
Täbrîz
XXIII.17.
Gumbed
XXIII.18.
Askerābâd
XXIII.19.
XXIII.20.
Dihkarghan
XXIV.17.
Mawana
XXIV.18.
Úrmija
XXIV.19
Rahmanly
XXIV.20.
Marâgha
XXV.17.
Dalamper Dagh
XXV.18.
Uschnû
XXV.19.
Nagada
XXV.20.
Mijānduâb
XXVI.18.
Kal'a Pāsōwâ
XXVI.19.
Saudsch Bulak
XXVI.20
Bukan
XXVII.18.
XXVII.19.
XXVII.20.
Bâne
XXVIII.19.
Nirwân
XXVIII.20.
Bâne
Długość działki stopniowej na ramce skorowidza: 1° dług. i szer. geogr.

query: 0.0078887939453125 print: 0.0090610980987549