5260 @ Topographische Karte 1:25 000 (Meßtischblatt) cz. wschodnia (Ostdeutschland) /1870 - 1945/

plik mapy5575_Bergstadt_1930.jpg
rozmiar pliku9085472 (8.7 MB)
godło arkusza5575 (3254)
tytuł arkuszaBergstadt
nazwa współczesnaLeśnica
nazwa alternatywnaLeschnitz (-1936), Bergstadt (1936-45)
rok wydania±1936
rozdzielczość300 dpi
uwagiPrawdopodobnie drukowano ok 1936-37 / Probably printed ca 1936-37
wpis edytowano2012-07-20 08:27:56
ze zbiorówArchiwum Map Zachodniej Polski