1760395 @ Mapy ogólne, średnio i małoskalowe (polskie)

plik mapyWielka_Mapa_Rzeczpospolitej_Polskiej_750K_1921.jpg
rozmiar pliku94374052 (90.0 MB)
godło arkuszaPOLGENERAL
skala arkusza1:750 000
tytuł arkuszaWielka mapa Rzeczypospolitej Polskiej
nazwa współczesnaA large map of the Republic of Poland
rok wydania1921
rozdzielczość300 dpi
uwagiWykonane w Insytucie wojs. geogr. we Wiedniu Nakład i własność Księgarni Polskiej BERNARDA POŁANIECKIEGO Nomenklaturę opracował Dr. Adam Tomaszewski|; Duża (1,7 m x 1,7 m) mapa, która ze względu na skalę i rozmiary, została sklejona, prawdopodobnie już oryginalnie, z dwóch arkuszy. Sięga bardzo daleko na wschód. poza Smoleńsk, i Kijów, na płd-wschodzie po Odessę, na płd po Budapeszt, na zachodzie po Lubań – Krosno (Odrzańskie) i Starogard, na płn-wschodzie sięga poza Rygę. Z ciekawszych granic: „obszar etnograficzny polski” „linja traktatu bolszewicko-litewskiego” „front Żeligowskiego” „linja Focha” „granice administracji polskiej”. Niestety arkusz w złym stanie.
Printed in the Military Geographical Institute in Wien. Published and owned by The Polish Library of BERNARD POŁANIECKI in Lwów. Naming elaborated by dr Adam tomaszewski. A large (1.7m x 1.7m) map, which - due to its scale and size - was glued together, most probably in the original, of two sheets. It reaches very far away to the east (beyond Smolensk and Kijów, in the south-east up to Odessa, in the south down to Budapest, in the west up to Lubań-Krosno Odrzańskie) and Starogard, in the north-east beyond Ryga. From more interesting frontiers: "Polish etnographical area", "the line of the Lithuanian-Bolshevik treaty", "Żeligowski's front line", Foch line", "limits of Polish administration". Unfortunately, the sheet is in poor condition.
plik dodano2013-04-28
wpis edytowano2013-04-28 12:04:23
ze zbiorówArchiwum Map WIG