11764466 @ WIG - mapy topograficzne różne

plik mapyFOTOGRAMETRYCZNA_MAPA_PARKU_NARODOWEGO_(TATRY_CZESC_POLSKA)_P_200dpi.jpg
rozmiar pliku7200091 (6.9 MB)
godło arkuszaTATRYFOTO
tytuł arkuszaFotogrametryczna mapa parku narodowego (Tatry, część polska)
nazwa współczesnaPhotogrametric Map of the National Park (Tatra Mountains, Polish part)
rok wydania1938
wydawcaWojskowy Instytut Geograficzny
rozdzielczość200 dpi
uwagiMapa Tatrzańskiego Parku Narodowego w skali 1:20 000, uznana za jedno z ważniejszych dokonań WIG. “Fotogrametryczna Mapa Parku Narodowego Tatry w skali 1 :20 000. Opracował ja WIG na podstawie materiałów polowych, głównie zdjęć terrofotogrametrycznych. Wydano ja w trzech wersjach: normalnej, turystycznej i narciarskiej. Wersje normalna wydano w 1934 r. w dwóch częściach ze względu na duże rozmiary mapy 145 x 68 cm. Obszar objęty mapą wynosił około 350 km². Rzeźbę terenu przedstawiono w warstwicach. Lasy, wody, kosówki i laki uwydatniono specjalnym nadrukiem. Mapę wydano w sześciu kolorach: sytuacja — czarna, warstwice — brązowe, lasy — nadruk ciemnozielony, kosówka — jasnozielony, łąki — zielony i wody — niebieski. Następne wersje mapy wydano w 1938 r. Wydanie turystyczne. Mapa ośmiokolorowa: sytuacja — czarny, warstwice — brązowy, skały — szary, lasy — zielony, kosodrzewina — jasnozielony, wody — niebieski, cienie — szarofioletowy i dane turystyczne oznaczone w kolorze czerwonym. Skały były pomierzone topograficznie w terenie i rysowane z natury na podkładzie zawierającym rysunek warstwicowy, były więc wiernym odtworzeniem rzeczywistości. Dane turystyczne podano według stanu z końca 1937 r., na podstawie uzupełnień terenowych, wykonanych przez topografów WIG-u i danych Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Na marginesie mapy podano dokładną legendę, zawierająca wszystkie używane na niej znaki topograficzne i skróty. Wydanie narciarskie tej mapy było również ośmiokolorowe, identyczne jak poprzednie, z ta różnicą, ze w kolorze czerwonym zamiast elementów turystycznych podano elementy narciarskie: szlaki, stacje ratunkowe, pola ćwiczebne itd.” (BOGUSŁAW KRASSOWSKI, POLSKA KARTOGRAFIA WOJSKOWA W LATACH 1918-1945)
Map of the Tatra National Park in the scale 1:20 000, regarded as one of the important accomplishments of WIG. A double-sheet edition (L - lewy = left, P - prawy= right). As the files, even reduced to 400 dpi, are large (approx. 29 Mb each), you can choose a 300 dpi version (2 x 18 Mb) instead. More than sufficient for detail and easier on the computer. 400 dpi (2 x 29 Mb)
plik dodano2013-11-30
wpis edytowano2013-11-30 18:22:08
ze zbiorówArchiwum Map WIG