XXX 19-H (alt. XXX 19-З) (1:25 000 - WIG Mapa Szczegółowa Polski w cięciu map zaborczych /1920 - 1929/)
MapaWERBA 1930600 dpidetails