P49 S29 B (alt. 4929 B) SPYTKOWICE (1:25 000 WIG - Mapa Szczegółowa Polski /1929 - 1939/)
Mapa- ±1930400 dpidetails
MapaSPYTKOWICE 1939400 dpidetails