P48 S31 B (alt. 4831 B) BEJSCE (1:25 000 WIG - Mapa Szczegółowa Polski /1929 - 1939/)
Mapa 1935600 dpidetails