P48 S30 F (alt. 4830 F) WAWRZEŃCZYCE (1:25 000 WIG - Mapa Szczegółowa Polski /1929 - 1939/)
MapaWAWRZEŃCZYCE 1935400 dpidetails
MapaWAWRZEŃCZYCE [ark. korekcyjny] 1935400 dpidetails
MapaWAWRZEŃCZYCEWawrzeńczyce 1943400 dpidetails
MapaWAWRZEŃCZYCE 1943600 dpidetails
MapaWAWRZEŃCZYCE 1943600 dpidetails
XII.1943
MapaWawrzeńczyceWawrzeńczyce 1944400 dpidetails
MapaWawrzenczyce (2)Wawrzeńczyce 1944600 dpidetails