P48 S27 D (alt. 4827 D) SUMINA (1:25 000 WIG - Mapa Szczegółowa Polski /1929 - 1939/)
MapaSUMINA [ark. korekcyjny] 1932400 dpidetails
MapaSUMINA 1932600 dpidetails
MapaSUMINA 1932600 dpidetails