P47 S41 D (alt. 4741 D) WOŁKOWYJE (1:25 000 WIG - Mapa Szczegółowa Polski /1929 - 1939/)
MapaWOŁKOWYJE 1931600 dpidetails