P43 S43 I (alt. 4343 I) STRASZÓW (1:25 000 WIG - Mapa Szczegółowa Polski /1929 - 1939/)
MapaSTRASZÓW 1937600 dpidetails