P42 S28 (alt. A42 B28) Łask-Zduńska Wola (1:100 000 WIG - Mapa Taktyczna Polski, wyd. konspiracyjne i emigracyjne /1941 - 1943/)
MapaZDUŃSKA WOLA 1942400 dpidetails
MapaZduńska Wola 1942600 dpidetails
MapaZDUŃSKA WOLA 1942600 dpidetails