P40 S45 A (alt. 4045 A) MIKASZEWICZE (1:25 000 WIG - Mapa Szczegółowa Polski /1929 - 1939/)
MapaMIKASZEWICZE 1937600 dpidetails