P39 S27 I (alt. 3927 I) KIEŁCZEW SMUŻNY (HAUERN) (1:25 000 WIG - Mapa Szczegółowa Polski /1929 - 1939/)
MapaKIEŁCZEW SMUŻNY 1936600 dpidetails
MapaKIEŁCZEW SMUŻNY 1936600 dpidetails
MapaKielczew Smuzny 1940600 dpidetails
MapaHauren (Kielczew Smuzny)Kiełczew Smużny 1944300 dpidetails
MapaHauern (Kielczew Smuzny) 1944600 dpidetails