P39 S25 I (alt. 3925 I) STRZAŁKOWO (1:25 000 WIG - Mapa Szczegółowa Polski /1929 - 1939/)
MapaSTRZAŁKOWO 1934400 dpidetails
MapaSTRZAŁKOWO 1934600 dpidetails