P38 S39 C (alt. 3839 C) KOBYŁÓWKA (1:25 000 WIG - Mapa Szczegółowa Polski /1929 - 1939/)
MapaKOBYŁÓWKA 1932400 dpidetails