P38 S32 I (alt. 3832 I) SOMIANKA (1:25 000 WIG - Mapa Szczegółowa Polski /1929 - 1939/)
Mapa- 1933400 dpidetails
Mapa 1933400 dpidetails
MapaSomiankaSomianka 1940400 dpidetails
MapaSOMIANKA 1951600 dpidetails