P38 S31 D (alt. 3831 D) PŁONSK (1:25 000 WIG - Mapa Szczegółowa Polski /1929 - 1939/)
Mapa 1933400 dpidetails
MapaPlonsk 1940600 dpidetails
MapaPlonskPlonsk 1952400 dpidetails