P38 S26 I (alt. 3826 I) WÓJCIN (1:25 000 WIG - Mapa Szczegółowa Polski /1929 - 1939/)
MapaWÓJCIN 1934400 dpidetails
MapaWÓJCIN 1934600 dpidetails