P37 S33 I (alt. 3733 I) NAGOSZEWO (NAGOSHEWKA) (1:25 000 WIG - Mapa Szczegółowa Polski /1929 - 1939/)
Mapa 1932400 dpidetails
Mapa 1939400 dpidetails
MapaNagoschewkaNagoszewo ±1940400 dpidetails
MapaNagoschewka 1940600 dpidetails