P37 S22 I (alt. 3722 I) MIAŁY (1:25 000 WIG - Mapa Szczegółowa Polski /1929 - 1939/)
MapaMIAŁY 1935600 dpidetails