P35 S43 C (alt. 3543 C) STOŁPCE (1:25 000 WIG - Mapa Szczegółowa Polski /1929 - 1939/)
MapaSTOŁPCE 1934400 dpidetails