P35 S40 G (alt. 3540 G) ALEKSICZE (1:25 000 WIG - Mapa Szczegółowa Polski /1929 - 1939/)
MapaALEKSICZE 1930400 dpidetails