P35 S40 C (alt. 3540 C) WIĄZOWIEC (1:25 000 WIG - Mapa Szczegółowa Polski /1929 - 1939/)
MapaWIĄZOWIEC 1930400 dpidetails