P35 S39 C (alt. 3539 C) MIKIELEWSZCZYZNA WSCHÓD (1:25 000 WIG - Mapa Szczegółowa Polski /1929 - 1939/)
MapaMIKIELEWSZCZYZNA WSCHÓDМікелеўшчына 1930400 dpidetails