P35 S39 A (alt. 3539 A) KNIAŻEWODCE (1:25 000 WIG - Mapa Szczegółowa Polski /1929 - 1939/)
MapaKNIAŻEWODCE 1934400 dpidetails