P35 S26 C (alt. 3526 C) (BUKOWIEC) PRZYSIERSK (1:25 000 WIG - Mapa Szczegółowa Polski /1929 - 1939/)
MapaBUKOWIEC 1932600 dpidetails
MapaPRZYSIERSK 1933300 dpidetails
MapaPRZYSIERSK (2) 1933600 dpidetails