P34 S44 E (alt. 3444 E) NIEGORJELOJE (1:25 000 WIG - Mapa Szczegółowa Polski /1929 - 1939/)
Mapa 1938400 dpidetails