P34 S43 F (alt. 3443 F) SZASZKOWSZCZYZNA (1:25 000 WIG - Mapa Szczegółowa Polski /1929 - 1939/)
MapaSZASZKOWSZCZYZNA 1935600 dpidetails