P34 S42 D (alt. 3442 D) HORODECZNO (1:25 000 WIG - Mapa Szczegółowa Polski /1929 - 1939/)
Mapa 1936400 dpidetails