P33 S44 D (alt. 3344 D) WOŁMA (1:25 000 WIG - Mapa Szczegółowa Polski /1929 - 1939/)
MapaWOŁMA 1938400 dpidetails