P33 S39 G (alt. 3339 G) GOŁOWCE (1:25 000 WIG - Mapa Szczegółowa Polski /1929 - 1939/)
MapaGOŁOWCE 1931400 dpidetails