P33 S28 G (alt. 3328 G) PASTWA (GROSS WEIDE) (1:25 000 WIG - Mapa Szczegółowa Polski /1929 - 1939/)
MapaPASTWA (GROSS WEIDE) 1935300 dpidetails
MapaPASTWA (GROSS WEIDE) 1935600 dpidetails
MapaPASTWA (GROSS WEIDE) [akcept] 1935600 dpidetails
Załączniki do tego arkusza :details
ZałącznikPASTWA (GROSS WEIDE) - [akcept - verso]1935details