P33 S24 C (alt. 3324 C) BOROWY MŁYN P (1:25 000 WIG - Mapa Szczegółowa Polski /1929 - 1939/)
MapaBOROWY MŁYN 1937300 dpidetails
MapaBOROWY MLYN 1937600 dpidetails