P32 S45 A (alt. 3245 A) BIESIADY (1:25 000 WIG - Mapa Szczegółowa Polski /1929 - 1939/)
Mapa 400 dpidetails