P32 S44 I (alt. 3244 I) ZASŁAW (1:25 000 WIG - Mapa Szczegółowa Polski /1929 - 1939/)
MapaZASŁAW 1938400 dpidetails