P32 S43 E (alt. 3243 E) WOŁOŻYN (1:25 000 WIG - Mapa Szczegółowa Polski /1929 - 1939/)
Mapa- 1932400 dpidetails
MapaWOŁOŻYN 1934600 dpidetails