P32 S42 C (alt. 3242 C) WOJSZTOWICZE (1:25 000 WIG - Mapa Szczegółowa Polski /1929 - 1939/)
MapaWOJSZTOWICZE 1933400 dpidetails