P32 S39 I (alt. 3239 I) DUBICZE (1:25 000 WIG - Mapa Szczegółowa Polski /1929 - 1939/)
Mapa 1937400 dpidetails