P31 S43 D (alt. 3143 D) KIEWŁY (1:25 000 WIG - Mapa Szczegółowa Polski /1929 - 1939/)
MapaKIEWŁY 1934400 dpidetails