P31 S42 C (alt. 3142 C) WĘSŁAWINIĘTA (1:25 000 WIG - Mapa Szczegółowa Polski /1929 - 1939/)
MapaWESŁAWINIĘTA 1932400 dpidetails