P31 S27 I (alt. 3127 I) KOSZWAŁY (GOTTSWALDE) (1:25 000 WIG - Mapa Szczegółowa Polski /1929 - 1939/)
MapaKOSZWAŁY (GOTTSWALDE) 1936300 dpidetails
MapaKOSZWAŁY (GOTTSWALDE) [akcept] 1936600 dpidetails
Załączniki do tego arkusza :details
ZałącznikP31-S27-I KOSZWALY (GOTTSWALDE) akcept - verso1936details