P30 S43 I (alt. 3043 I) BAROWCE (1:25 000 WIG - Mapa Szczegółowa Polski /1929 - 1939/)
Mapa 400 dpidetails